Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος θα δέχονται φοιτητές τις ημέρες και ώρες :

Αθανασίου Λαμπρινή
Τετάρτη 14:00 - 16:00
Πέμπτη 13:00 - 15:00
Αθανασοπούλου Φωτεινή
Τρίτη 12:00 - 14:00

Αμοιρίδης Γεώργιος
Παρασκευή 12:00 - 14:00

Βαλάση Ειρήνη
Πέμπτη 14:00 - 16:00

Γαλάτος Απόστολος
Τετάρτη 11:00 - 13:00

Γκόβαρης Αλέξανδρος
Δευτέρα 12:00 - 14:00

Γκουλέτσου Παγώνα
Πέμπτη 12:00 - 14:00

Θεοδοσιάδου Αικατερίνη
Τετάρτη 09:00 - 11:00
Παρασκευή 09:00 - 11:00
Κοντοπίδης Γεώργιος
Τετάρτη 09:00 - 10:00
Πέμπτη 09:00 - 10:00
Κουτουλής Κώστας
Παρασκευή 14:00 - 16:00

Κωστούλας Πολυχρόνης
Τρίτη 12:00 - 14:00 ή
Πέμπτη 12:00 - 14:00
Λεοντίδης Λεωνίδας
Τρίτη 09:00 - 11:00

Λευκαδίτης Μενέλαος
Πέμπτη 11:00 - 13:00

Μαυρογιάννη Βασιλική
Τετάρτη 10:00 - 13:00

Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Δευτέρα 11:00 - 13:00

Ξενούλης Παναγιώτης
Πέμπτη 10:00 -12:00

Πανταζής Παναγιώτης
Τρίτη 13:00 - 14:00
Τετάρτη 13:00 - 14:00
Παπατσίρος Βασίλης
Τρίτη 13:00 - 15:00

Παππάς Ιωάννης
Τετάρτη 12:00 - 14:00

Πεξαρά Ανδρεάνα
Δευτέρα 12:00 - 14:00

Πούρλης Άρης
Δευτέρα 12:00 - 14:00
Τρίτη 12:00 - 14:00
Σαριδομιχελάκης Εμμανουήλ
Τετάρτη 19:00 - 21:00
Παρασκευή 13:00 - 15:00
Σιδέρη Αικατερίνη
Τρίτη, Τετάρτη 09:00 - 11:00
Πέμπτη 09:00 - 11:00
Σολωμάκος Νικόλαος
Τρίτη 12:00 - 14:00

Τσιώλη Βασιλική
Τρίτη 14:00 - 16:00

Τόντης Δημήτριος
Τετάρτη 12:00 - 14:00

Φθενάκης Γεώργιος
Τρίτη 12:00 - 14:00

Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος
Δευτέρα 11:00 - 13:00