Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας

 

Αντικείµενο: Το εργαστήριο εκπαιδεύει προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Κτηνιατρικής στα γνωστικά αντικείμενα της Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας των κατοικίδιων ζώων.

Στα μαθήματα της Μακροσκοπικής Ανατομικής διδάσκονται το σχήμα, η θέση, η σχέση και η δομή των οργάνων και ιστών του σώματος των κατοικίδιων θηλαστικών και πτηνών.

Στα μαθήματα της Μικροσκοπικής Ανατομικής διδάσκονται η δομή των οργάνων, ιστών και κυττάρων με τη βοήθεια φωτονικού μικροσκοπίου όπως επίσης η εμβρυολογική ανάπτυξη του σώματος.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου επικεντρώνεται κυρίως σε ανατομικές μελέτες των μικρών μηρυκαστικών και πτηνών.

Το εργαστήριο συνεργάζεται ερευνητικά με εργαστηριακές και κλινικές μονάδες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επιπλέον παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε αιτήματα φορέων που άπτονται της ανατομικής.

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθυντής Εργαστηρίου

Άρης Πούρλης

Άρης Πούρλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προσωπικό

Θεόδωρος Χατζής

Θεόδωρος Χατζής

Μέλος ΕΤΕΠ