Μέλη Ε.ΔΙ.Π. / Ε.Τ.Ε.Π.

 

Νο ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ E-MAIL ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΛΙΝΙΚΗ
1 Γιαννακόπουλος Αλέξιος ΕΔΙΠ algiannak@vet.uth.gr 2441066030 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2 Σοφία Μαρίνα ΕΔΙΠ msofia@vet.uth.gr 2441066090 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
3 Τζιβάρα Αθανασία ΕΔΙΠ atzivara@vet.uth.gr 2441066050 Παθολογική Κλινική
             
1 Πατσιαούρα Δήμητρα ΕΤΕΠ dimpats@uth.gr 2441066014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας
2 Χατζής Θεόδωρος ΕΤΕΠ tchatzis@vet.uth.gr 2441066083 Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας