Εργαστήριο Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής

 

Αντικείµενο: Η µελέτη και η εφαρµογή βιοστατιστικών µεθόδων για τη σύνοψη και την ανάλυση δεδοµένων νοσηρότητας και παραγωγικότητας ζωικών πληθυσµών, η µελέτη της συχνότητας και της κατανοµής των νοσηµάτων ή της υγείας σε ζωικούς πληθυσµούς, καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν και, τέλος, η εφαρµογή µεθόδων µικροοικονοµικής ανάλυσης συντελεστών της ζωικής παραγωγής στο επίπεδο της εκτροφής.

Ερευνητική δραστηριότητα

  • Επιδημιολογία νοσημάτων μικρών μηρυκαστικών και χοίρων με έμφαση στην παραφυματίωση των προβάτων και των αιγών και την ευζωΐα και μακροβιότητα των χοιρομητέρων.
  • Αξιολόγηση κλινικών δοκιμών διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας νοσημάτων ζώων συντροφιάς με έμφαση στη λεϊσμανίωση και την ερλιχίωση.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών αξιολόγησης της αξιοπιστίας διαγνωστικών δοκιμών με βάση το θεώρημα του Bayes.

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθυντής Εργαστηρίου

Λεωνίδας Λεοντίδης

Λεωνίδας Λεοντίδης

Καθηγητής

Προσωπικό

Βασίλης Σκαμπαρδώνης

Βασίλης Σκαμπαρδώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής