Εργαστήριο Βιοχημείας

Ανακοίνωση

Το εργαστήριο Βιοχημείας και του Τμήματος Κτηνιατρικής δέχονται αιτήσεις υποψηφίων για εκπόνηση Κλινικής-Εργαστηριακής Μετεκπαίδευσης (ΚΕΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πτυχιούχοι (Κτηνιατρικής, Γεωπονίας , Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας) που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μετεκπαίδευση στο παραπάνω αντικείμενο μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνος του εργαστηρίου Βιοχημείας .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον εσωτερικό κανονισμό KEM του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Αντικείµενο: Η μελέτη των χημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στους ζωντανούς οργανισμούς, καθώς και των ουσιών που περιλαμβάνουν τη λεγόμενη «ζωντανή ύλη».

Στο εργαστήριο Βιοχημείας, εκτός από το διδακτικό έργο των δυο εξαμήνων που προσφέρεται στους πρωτοετείς φοιτητές της κτηνιατρικής σχολής, συντελείται και μια πολυδιάστατη ερευνητική δραστηριότητα:

  • Καθαρισμός, απομόνωση και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών θεραπευτικού ενδιαφέροντος για την ανακάλυψη φαρμάκων εφαρμόζοντας χρωματογραφικές τεχνικές καθαρισμού και βιοφυσικές μεθόδους όπως κρυσταλλογραφία, ενζυμικό προσδιορισμό, φασματοσκοπία φθορισμού κ.λπ.
  • Σχεδίαση, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη ανασταλτικών φαρμάκων σε διάφορες θεραπευτικές περιοχές όπως ογκολογία, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα κ.α. (πρωτεΐνες στόχοι PCNA, CDK2, GSK3, TNF, RANKL, Cyclin D, Cyclin A, B-Raf)
  • Εγκλωβισμός ενεργών λιπόφιλων βιταμινών σε λιπιδικά και πρωτεϊνικά μόρια και μελέτη της σύνδεσης και βιοδραστικότητάς τους
  • Μελέτες και ανάλυση ζωοτροφών και βιολογικών δειγμάτων (πρωτεΐνες, λίπη ιχνοστοιχεία)

Ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εδώ

Βραβείο Βιοϊατρικών Επιστημών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη: Ο Γεώργιος Κοντοπίδης, έλαβε το Βραβείο στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη (η λίστα των βραβευθέντων εδώ) το 2008 παρουσία, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Με τα επιστημονικά βραβεία, το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων Ελλήνων επιστημόνων ως 40 ετών, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων για την ελληνική κοινωνία.

Ακαδημαϊκής & Επιστημονικής Αριστείας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
Το εργαστήριο Bιοχημείας βραβεύτηκε το 2012 από το Υπουργείο Παιδείας σαν κέντρο Αριστείας στην Ανώτατη εκπαίδευση.

Fulbright Award: Το Ίδρυμα Fulbright έχει απονείμει το 2017 στον καθηγητή Γ. Kοντοπίδη την υποτροφία Greek Visiting Scholars. Η υποτροφία Greek Visiting Scholars απονέμεται σε Έλληνες καθηγητές/ερευνητές με σκοπό την διδασκαλία και/ή την διεξαγωγή έρευνας σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιλογή γίνεται με βάση τα επαγγελματικά προσόντα, την ακαδημαϊκή αριστεία και την δυνατότητα του υποψηφίου να υπηρετήσει ως πολιτιστικός πρεσβευτής της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την διάρκεια παραμονής του.

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθυντής Εργαστηρίου

Γεώργιος Κοντοπίδης

Γεώργιος Κοντοπίδης

Καθηγητής

Προσωπικό

Βασιλική Σόφτα

Βασιλική Σόφτα

Φυσικός Ιατρικής - Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Αποστολία (Λίλια) Κατσαούνη

Αποστολία (Λίλια) Κατσαούνη

Χημικός-Τεχνικός Εργαστηρίου Βιοχημείας