Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

 

Αντικείµενο:

Η έρευνα των µηχανισµών δράσης των φαρµάκων, των αλληλεπιδράσεών τους και της δράσης τους στα ζώα, καθώς και των επιπτώσεων των τοξικών ουσιών και των φυτών κτηνιατρικού ενδιαφέροντος στα ζώα.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών ενώσεων.
 2. Μελέτη των μοριακών μηχανισμών δράσης αντικαρκινικών ενώσεων και χημικών επαγωγέων της διαφοροποίησης νεοπλασματικών κυττάρων .
 3. Σχέση του πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης και της απόπτωσης των κυττάρων και ο ρόλος της έκφρασης των διαφόρων γονιδίων στις παραπάνω διαδικασίες.
 4. Δομή και λειτουργία των κυτοχρωμάτων Ρ450 στα παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς.
 5. Μοριακή βάση του μεταβολισμού ξενοβιοτικών (φαρμάκων, τοξικών ενώσεων) και ενδογενών ενώσεων στα ζώα και η γενετική βάση των διαφορών που παρατηρούνται στο μεταβολισμό ξενοβιοτικών στα ζώα.
 6. Μελέτη της αντίστασης των βακτηρίων στα αντιβιοτικά
 7. Μελέτη φαρμάκων στα ζώα και προσδιορισμός των διαφόρων φαρμακοκινητικών παραμέτρων
 8. Νευροεκφυλιστικά νοσήματα και πιθανοί στόχοι φαρμακολογικής παρέμβασης
 9. Εκτίμηση της ασφάλειας και δραστικότητας φαρμάκων και εμβολίων
 10. Ρόλος των νευροδιαβιβαστών και των υποδοχέων τους, αναπτυξιακών και νευροτροφικών παραγόντων στην κυτταρική ανάπτυξη και μοίρα των   νευρικών προδρόμων κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος.
 11. Μηχανισμοί ελέγχου του πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης και της επιβίωσης των προδρόμων κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος.
 12. Ανάπτυξη νέων μεθόδων μεταφοράς mRNA σε κύτταρα και εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας στην θεραπεία ασθενειών.

Πατέντες:

Method for the development of a delivery platform to produce deliverable PTD-IVT-mRNA therapeutics, REF: GR-9389, ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΕ 20190100504 (11-11-2019). Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Συνεφευρέτες: Λευκοθέα Παπαδοπούλου (ΑΠΘ), Ιωάννης Παππάς (ΠΘ), Ιωάννης Βιζιρινάκης (ΑΠΘ), Αντρούλα Μηλιώτου (ΑΠΘ)

Ερευνητικό έργο υπό εξέλιξη: 

Ανάπτυξη καινοτόμου προσέγγισης της CAR τεχνολογίας στα πλαίσια της ανοσοθεραπείας του καρκίνου του στόματος. ΕΛΙΔΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Υπεύθυνος Έργου Ιωάννης Παππάς, 11/2020-2/2022

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθυντής

Ιωάννης Παππάς

Ιωάννης Παππάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προσωπικό

Σοφία Γεωργίου

Σοφία Γεωργίου

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια