Εργαστήριο Φυσιολογίας

 

Προσωπικό

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Κ. Θεοδοσιάδου, Πτυχίο Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Δρ Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.Μεταδιδακτορική έρευνα, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειρήνη Βαλάση, Πτυχίο Κτηνιατρικής Π.Θ., Δρ Κτηνιατρικής Π.Θ., DipECSRHM

Υποψήφια διδάκτωρ Ευτέρπη Μπουρουτζήκα, Πτυχίο Κτηνιατρικής Π.Θ.

Διδακτική δραστηριότητα

Αντικείμενο: Η μελέτη στα κατοικίδια θηλαστικά ζώα των ζωτικών διεργασιών και ρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και της ανταλλαγής ουσιών, ενέργειας και πληροφοριών τόσο στον ίδιο τον οργανισμό όσο και μεταξύ αυτού και του περιβάλλοντος

Μαθήματα

Φυσιολογία Ι: Φυσιολογία του κυττάρου, του νευρικού συστήματος και των αισθητήριων οργάνων, του μυϊκού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος

(ΝΠ2004, 3ο εξάμηνο σπουδών, Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα, Ασκήσεις: 6 ώρες/εβδομάδα, Διδακτικές μονάδες: 8, Κατηγορία μαθήματος: υποχρεωτικό)

Φυσιολογία ΙΙ: Φυσιολογία του ουροποιητικού, ενδοκρινικού, γεννητικού συστήματος των αρσενικών ζώων, γεννητικού συστήματος των θηλυκών ζώων, του πλακούντα, του μαστού, του δέρματος, της θερμορύθμισης, της ισορροπίας υγρών, της οξεοβασικής ισορροπίας και της συμπεριφοράς

(ΝΠ3001, 3ο εξάμηνο σπουδών, Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα, Ασκήσεις: 6 ώρες/εβδομάδα, Διδακτικές μονάδες: 8, Κατηγορία μαθήματος: υποχρεωτικό)

Ερευνητική δραστηριότητα

Φυσιολογία/Φυσιοπαθολογία και Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής των αρσενικών και θηλυκών παραγωγικών ζώων, ιδιαίτερα των μικρών μηρυκαστικών

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθύντρια Εργαστηρίου

Αικατερίνη Κ. Θεοδοσιάδου

Αικατερίνη Κ. Θεοδοσιάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Προσωπικό

Ειρήνη Βαλάση

Ειρήνη Βαλάση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ευτέρπη Μπουρουτζήκα

Ευτέρπη Μπουρουτζήκα

Υποψήφια Διδάκτορας