ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις για προφορικές εξετάσεις σε μαθήματα της Χειρουργικής Κλινικής

Ανακοινώσεις για προφορικές εξετάσεις σε μαθήματα της Χειρουργικής Κλινικής Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Πρακτική άσκηση Ι & ΙΙ 6.2023 Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Χειρ IV 6.2023...

Πρακτική Άσκηση-Αποτελέσματα

Πρακτική Άσκηση-Αποτελέσματα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2022-2023 Παρουσίαση Κτηνιατρική_2022-2023 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων-ΤΚ...