Τηλέφωνο: +30 24410 66029

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Πέμπτη 14:00 – 16:00

Ειρήνη Βαλάση

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Φυσιολογία των Zώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγή στα μικρά μηρυκαστικά, Εμβρυικός και αναπτυξιακός προγραμματισμός, Θερμικό στρες και αναπαραγωγή, Οξειδωτικό στρες, Ρύθμιση οιστρικού κύκλου και τεχνητή σπερματέγχυση, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

 

Βιογραφικό


Η Ειρήνη Βαλάση είναι απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2000) και διδάκτορας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2006). Έχει λάβει Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Ειδικότητα στο αντικείμενο της Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών (Dip ECSRHM 2013). Είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Εργαστήριο Φυσιολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου υπηρετεί από το 2011. Έχει διδάξει σε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013-2018) και στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (2016-2018). Είναι επιβλέπουσα μίας υποψήφιας διδάκτορα και μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 7 διδακτορικών διατριβών (2 έχουν υποστηριχθεί). Ήταν επιστημονικά υπεύθυνη σε 2 ερευνητικά προγράμματα και μέλος 12 προγραμμάτων (6 εθνικά και 6 ευρωπαϊκά), με σημαντικότερο το Goshomics. Έχει οργανώσει 2 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά σεμινάρια (CPD courses) και έχει διδάξει σε 2 μετά από πρόσκληση (Ελλάδα και Ισπανία). Το δημοσιευμένο επιστημονικό της έργο, περιλαμβάνει 29 άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 7 κεφάλαια βιβλίων και ένα ειδικό τεύχος σε διεθνές περιοδικό (σωρευτικός συντελεστής απήχησης: 41,225) και έχει λάβει >460 αναφορές. Έχει 79 ανακοινώσεις σε διεθνή ή εθνικά συνέδρια, 5 από τις οποίες έχει παρουσιάσει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Φυσιολογία Ι
  • Φυσιολογία ΙΙ
  • Φυσιολογία Αναπαραγωγής Θηλυκών Μικρών Μηρυκαστικών
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


Bouroutzika E, Kouretas D, Papadopoulos S, Veskoukis AS, Theodosiadou E, Makri S, Paliouras C, Michailidis M-L, Caroprese M, Valasi I (2020). Effects of melatonin administration to pregnant ewes under heat-stress conditions, in redox status and reproductive outcome. Antioxidants, 9(3), Article number 266.

Valasi I, Barbagianni MS, Ioannidi KS, Vasileiou NGC, Fthenakis GC, Pourlis A (2017). Developmental anatomy of sheep embryos, as assessed by means of ultrasonographic evaluation. Small Ruminant Research, 152: 56-73.

Barbagianni MS,  Mavrogianni VS, Katsafadou AI,  Spanos SA,  Tsioli V,  Galatos AD,  Nakou M,  Valasi I,  Gouletsou PG,  Fthenakis GC (2015). Pregnancy toxaemia as predisposing factor for development of mastitis in sheep during the immediately post-partum period. Small Ruminant Research, 130(1): 246-251.

Fthenakis GC, Arsenos G, Brozos C, Fragkou IA, Giadinis ND, Giannenas I, Mavrogianni VS, Papadopoulos E, Valasi I (2012). Health management of ewes during pregnancy. Animal Reproduction Science, 130: 198-212.

Valasi I, Chadio S, Fthenakis GC, Amiridis GS (2012). Management of pre-pubertal small ruminants: Physiological basis and clinical approach. Animal Reproduction Science, 130: 126-134.