Τηλέφωνο: +30 24410 66088

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 14:00-16:00

Γιώργος Βαλιάκος

Επίκουρος Καθηγητής

Βακτηριολογία και Βακτηριακά Νοσήματα Ζώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Μικροβιολογία, Χρήση Αντιμικροβιακών Ουσιών στη Κτηνιατρική, Αντιβιοαντοχή, Ενιαία Υγεία, Αναζήτηση Παραγόντων Κινδύνου για Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων

 

Βιογραφικό


Ο Γιώργος Βαλιάκος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το Δεκέμβριο του 2017. Γεννήθηκε το 1980, στη Λάρισα. Είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει μεταπτυχιακό από το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικό με τη Δημόσια Υγεία και διδακτορικό από το τμήμα Κτηνιατρικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας σε 39 επιστημονικές δημοσιεύσεις, με άνω των 600 ετεροαναφορών και συνολικό h-index 13 (Google Scholar). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 75 προφορικές και σε αναρτημένες ανακοινώσες σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι κριτής σε 15 επιστημονικά περιοδικά.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Γενική Μικροβιολογία
  • Διαγνωστική Μικροβιολογία
  • Ανοσολογία
  • Λοιμώδη Νοσήματα και Σχετική Νομοθεσία Ι
  • Λοιμώδη Νοσήματα και Σχετική Νομοθεσία ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


Molecular detection and phylogenetic analysis of West Nile virus lineage 2 in sedentary wild birds (Eurasian magpie), Greece, 2010. Valiakos G, Touloudi A, Iacovakis C, Athanasiou L, Birtsas P, Spyrou V, Billinis C. Eurosurveillance. 2011; 16(18):pii=19862. DOI:10.2807/ese.16.18.19862-en

Use of Wild Bird Surveillance, Human Case Data and GIS Spatial Analysis for Predicting Spatial Distributions of West Nile Virus in Greece. Valiakos G, Papaspyropoulos K, Giannakopoulos A, Birtsas P, Tsiodras S, Hutchings MR, Billinis C. PLoS ONE. 2014; 9(5):e96935. DOI:10.1371/journal.pone.0096935

Review: Bacterial canine vector-borne zoonotic diseases in “One Health” concept. Valiakos G. International Journal of One Health. 2016; 2:58-68. DOI:10.14202/IJOH.2016.58-68

Use of Geographical Information System and Ecological Niche Model to analyse potential exposure of small ruminants to Coxiella burnetii infection, Greece. Valiakos G, Giannakopoulos A, Spanos SA, Korboua F, Chatzopoulos DC, Mavrogianni VS, Spyrou V, Fthenakis GC, Billinis C. Small Ruminant Research. 2017; 147:77-82. DOI:10.1016/j.smallrumres.2016.12.042

Antimicrobial practices among small animal veterinarians in Greece: a survey. G Valiakos, E Pavlidou, C Zafeiridis, Z Athanasakopoulou, CN Tsokana, VJ Del Rio Vilas. One Health Outlook. 2020; 2:7. https://doi.org/10.1186/s42522-020-00013-8