Τηλέφωνο: +30 24410 66001

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 11:00 – 13:00

Απόστολος Δ. Γαλάτος

Καθηγητής

Χειρουργικής και Aναισθησιολογία των Zώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κατά την αναισθησία, Επίδραση της μουσικής στην αναισθησία και στην αναλγησία, Τεχνικές συρραφής και επούλωση χειρουργικών τραυμάτων, Χρήση αναισθητικών και επίδραση σε ανοσοποιητικό σύστημα και ανάπτυξη των ιχθύων

 

Βιογραφικό


Γεννήθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη. Έλαβε το πτυχίο Κτηνιατρικής (ΑΠΘ, 1987) και επί 8 έτη εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, εκπονώντας, παράλληλα, διδακτορική διατριβή.
Από το 1997 είναι Diplomate του European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia και European Veterinary Specialist in Anaesthesia and Analgesia.

Το 1997 διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ., το 2008 έγινε Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2016 Καθηγητής.
Ως Διευθυντής, από το 1998, της Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος και του Ακτινολογικού Εργαστηρίου της, ασχολήθηκε με τον εξοπλισμό και την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία τους, ως χώρων παροχής γνώσης και πρακτικής άσκησης των φοιτητών, καθώς και παραγωγής ερευνητικού έργου και παροχής κλινικού έργου. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της Χειρουργικής, της Αναισθησιολογίας και της Ακτινολογίας στους 4ετείς και 5ετείς φοιτητές. Επιπλέον, ως κλινικός, ασχολήθηκε με τη χειρουργική των μαλακών ιστών, την οφθαλμολογία, την αναισθησιολογία, την εντατική θεραπεία και την ακτινολογία, κυρίως των ζώων συντροφιάς.
Εκτός από μέλος της Συνέλευσης, διατέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος (1998-2000) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και της Συγκλήτου του Π.Θ., ενώ προσφάτως διετέλεσε και πάλι Αναπληρωτής Πρόεδρος (2018-2020).

Από το 2000 συμμετέχει στην μετεκπαίδευση κτηνιάτρων στο αντικείμενο «Χειρουργική, αναισθησιολογία, εντατική θεραπεία και ακτινολογία ζώων συντροφιάς». Επίσης, συμμετείχε (2007-2012) σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών».

Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος σε 5 Ερευνητικά Προγράμματα και 1 Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών
Επέβλεψε 8 διδακτορικές διατριβές, από τις οποίες 7 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, ενώ μία διακόπηκε και ήταν ή είναι μέλος συμβουλευτικών επιτροπών άλλων 6.
Έχει διατελέσει κριτής 21 διεθνών επιστημονικών περιοδικών και μέλος συντακτικών επιτροπών δύο εξ αυτών.
Έχει συμμετάσχει σε 113 επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με 102 ανακοινώσεις, και έχει 78 επιστημονικές δημοσιεύσεις, με 1132 citations, h-index:16 και i10-index:25.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Γενική Χειρουργική και Οφθαλμολογία
  • Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία
  • Ορθοπεδική Χειρουργική
  • Χειρουργική Μαλακών Ιστών
  • Απεικονιστική Διαγνωστική
  • Πρακτική Άσκηση στην Αναισθησιολογία, στη Χειρουργική και στην Απεικονιστική Διαγνωστική Ι
  • Πρακτική Άσκηση στην Αναισθησιολογία, στη Χειρουργική και στην Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


1. Gastro-oesophageal reflux during anaesthesia in the dog: the effect of preoperative fasting and premedication. AD Galatos, D Raptopoulos. Veterinary Record, 137: 479-483, 1995.
2. Efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for two size classes of white sea bream, Diplodus sargus L., and sharp snout sea bream, Diplodus puntazzo C. H. Tsantilas, AD Galatos, F Athanassopoulou, NN Prassinos, K Kousoulaki. Aquaculture, 253: 64-70, 2006.
3. Gastro-oesophageal reflux during anaesthesia in the kitten: comparison between use of a laryngeal mask airway or an endotracheal tube. AI Sideri, AD Galatos, G Kazakos, PG Gouletsou. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 36: 547-554, 2009
4. Anesthesia and analgesia in sheep and goats. AD Galatos. Veterinary Clinics of North America – Food Animal Practice, 27: 47-59, 2011
5. The effect of butorphanol on the incidence of dexmedetomidine-induced emesis in cats. AI Papastefanou AD Galatos, E Pappa, AG Lymperis, P Kostoulas. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 42: 608-613, 2015.