Τηλέφωνο: + 30 24410 66071

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Πέμπτη 12:00 – 14:00

Παγώνα Γ. Γκουλέτσου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Παθολογίας Αναπαραγωγής – Μαιευτικής και Χειρουργικής Ζώων Συντροφιάς

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Χειρουργική του γεννητικού συστήματος. Απεικονιστική του γεννητικού συστήματος, Κυτταρολογία και ιστοπαθολογία του όρχη, Φυσιολογία και παθολογία του όρχη, Γονιμότητα αρσενικού, Χειρουργική του δέρματος, Επούλωση δέρματος

 

Βιογραφικό


Η Π. Γκουλέτσου αποφοίτησε από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1997, όπου, στη συνέχεια, μετεκπαιδεύτηκε για 7 μήνες στην χειρουργική και στην αναπαραγωγή των ζώων συντροφιάς. Το 1998 διορίστηκε σε θέση ΕΔΤΠ ΑΤ (μετέπειτα ΕΤΕΠ ΠΕ) για εξειδικευμένη κλινική υποστήριξη της Κλινικής Φυσιοπαθολογίας Αναπαραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο στην αναπαραγωγή στο ίδιο πανεπιστήμιο το 2004. Το 2007 ανέλαβε καθήκοντα Λέκτορα στην Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής, ενώ από το 2017 έχει θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας. Το 2014 απέκτησε δεύτερο διδακτορικό τίτλο στη χειρουργική από το ΑΠΘ.
Διδάσκει φυσιολογία και παθολογία αναπαραγωγής των θηλυκών ζώων συντροφιάς, φυσιολογία και παθολογία αναπαραγωγής των αρσενικών ζώων, απεικονιστική του γεννητικού συστήματος και χειρουργική του γεννητικού συστήματος σε προπτυχιακούς φοιτητές, ενώ συμμετέχει και στην κλινική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Χειρουργική Κλινική και στην Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής. Έχει συμμετάσχει σε 8 διδακτορικά ως επιβλέπουσα (1), ως μέλος συμβουλευτικής επιτροπής (2) ή ως μέλος εξεταστικής επιτροπής.
Είναι αναπληρώτρια προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και μέλος της Συγκλήτου ΠΘ από τον 4/2019 , εκπροσωπώντας το ΤΕΖΠ.
Έχει συμμετάσχει στην παρουσίαση 52 ομιλιών ή posters σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας 40 επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά με κριτές. Υπάρχουν 606 αναφορές στα άρθρα της (H index:15, Ιmpact factor: 108.5). Έχει υπάρξει κριτής άρθρων σε περισσότερα από 20 επιστημονικά περιοδικά.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Μαιευτική και Αναπαραγωγή Ι
  • Μαιευτική και Αναπαραγωγή ΙΙΙ
  • Φυσιολογία και παθολογία αναπαραγωγής αρσενικών θηλαστικών ζώων και τεχνητή σπερματέγχυση
  • Απεικονιστική διαγνωστική
  • Γενική Χειρουργική και οφθαλμολογία
  • Χειρουργική Μαλακών ιστών
  • Πρακτική άσκηση στην Χειρουργική, αναισθησιολογία και απεικονιστική διαγνωστική Ι
  • Πρακτική άσκηση στην Χειρουργική, αναισθησιολογία και απεικονιστική διαγνωστική ΙΙ
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών Ι
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


Experimentally induced orchitis associated with Arcanobacterium pyogenes: clinical, ultrasonographic, seminological and pathological features. P.G. Gouletsou, G.C. Fthenakis, P.J. Cripps, N. Papaioannou, T. Lainas, D. Psalla, G.S. Amiridis. Theriogenology, 2004 62: 1307-1328. [IF 1,798, 5-year IF 2,154]

Impact of fine needle aspiration (FNA) and of the number of punctures on the feline testis: clinical, gross anatomy and histological assessment. P.G. Gouletsou, A.D. Galatos, AI. Sideri, P. Kostoulas. Theriogenology, 2012, 78: 172-181 [IF 1,798, 5-year IF 2,154]

Somatic evolution and global expansion of an ancient transmissible cancer lineage. Adrian Baez-Ortega et al. Science 365, eaau9923 (2019). DOI: 10.1126/science.aau9923 [IF 41,063]

Recurrent horizontal transfer identifies mitochondrial positive selection in a transmissible cancer. Strakova, A., Nicholls, T.J., Baez-Ortega, A.et al.. Nat Commun 11, 3059 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-16765-w[ ΙF 12,121]

Comparison of continuous intradermal with simple interrupted suture pattern: an experimental study in dogs. PG. Gouletsou, NN. Prassinos, LG. Papazoglou, P Kostoulas, AD. Galatos, Topics in Companion Animal Medicine,Volume 41, 2020,100454, ISSN 1938-9736, https://doi.org/10.1016/j.tcam.2020.100454 [IF 0,983]