Τηλέφωνο: +30 24410 66075

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τετάρτη 10:00 – 13:00

Βάσια Σ. Μαυρογιάννη

Καθηγήτρια

Μαιευτική-Αναπαραγωγή των Ζώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Προβλήματα της αναπαραγωγής στα μικρά μηρυκαστικά.

 

Βιογραφικό


Απόφοιτος (2002) και διδάκτορας (2006) του Τμήματος Κτηνιατρικής Παν. Θεσσαλίας. Κάτοχος Ευρωπαϊκής κτηνιατρικής ειδικότητας (2009) σε Διαχείριση Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών (Dip.ECSRHM). Αναπληρώτρια καθηγήτρια (2019) στο Τμήμα Κτηνιατρικής Παν. Θεσσαλίας. Επιτυχής επίβλεψη (2020) μίας διδακτορικής διατριβής. Επιστημονικά υπεύθυνη σε 4 έργα. Δημοσιεύσεις: 70 άρθρα με >1.500 αναφορές (h-index: 22), 185 περιλήψεις σε πρακτικά συνεδρίων με πραγματοποίηση 15 παρουσιάσεων με πρόσκληση. Υπεύθυνη για τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών (2018, Θεσσαλονίκη) και για το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο ‘Νοσήματα του μαστού των προβάτων’ (2019, Καρδίτσα). Επιμέλεια ειδικού θεματικού τόμου στο περιοδικό Small Ruminant Research (2010). Υποτροφίες: υποτροφία φοιτητικής επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1999), υποτροφία τριετούς διάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2002).

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Μαιευτική και αναπαραγωγή Ι
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙ
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙΙ
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή IV
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών Ι
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών ΙΙ
  • Εξειδικευμένα μαθήματα αναπαραγωγής μικρών μηρυκαστικών.
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


LIANOU DT, CHATZIPRODROMIDOU IP, VASILEIOU NGC, MICHAEL CK, MAVROGIANNI VS, POLITIS AP, KORDALIS NG, BILLINIS C, GIANNAKOPOULOS A, PAPADOPOULOS E, GIANNENAS I, IOANNIDI KS, KATSAFADOU AI, GOUGOULIS DA, LACASTA D, CAROPRESE M, FTHENAKIS GC (2020) A detailed questionnaire for the evaluation of health management in dairy sheep and goats. Animals, 10:1489.
CHATZOPOULOS DC, LIANOU DT, MICHAEL CK, GOUGOULIS DA, MAVROGIANNI VS, VASILEIOU NGC, KATSAFADOU AI, POLITIS AP, KORDALIS NG, KATSAROU EI, IOANNIDI KS, PETINAKI E, FTHENAKIS GC (2020) Streptococcus spp. from bulk-tank milk and milking machine teatcups on small ruminant farms, and factors potentially associated with their isolation. Journal of Dairy Research, 87:277-281.
IOANNIDI KS, VASILEIOU NGC, BARBAGIANNI MS, ORFANOU DC, CHOUZOURIS TM, DOVOLOU E, CHATZOPOULOS DC, KARAVANIS E, PAPADOPOULOS N, FTHENAKIS GC, AMIRIDIS GS, MAVROGIANNI VS (2020) Clinical, ultrasonographic, bacteriological, cytological and histological findings during uterine involution in ewes with pregnancy toxaemia and subsequent reproductive efficiency uterine infection. Animal Reproduction Science, 218, 106460.
IOANNIDI KS, VASILEIOU NGC, BARBAGIANNI MS, ORFANOU DC, MANTZIARAS G, CHOUZOURIS TM, DOVOLOU E, CHATZOPOULOS DC, KARAVANIS E, PAPADOPOULOS N, KATSAFADOU AI, FRAGKOU AI, KORDALIS NG, AMIRIDIS GS, FTHENAKIS GC, MAVROGIANNI VS (2020) Clinical, ultrasonographic, bacteriological, cytological and histopathological findings of uterine involution in ewes with uterine infection. Pathogens, 9:54.
KATSAFADOU AI, TSANGARIS GT, VASILEIOU NGC, IOANNIDI KS, ANAGNOSTOPOULOS AK, BILLINIS C, FRAGKOU IA, PAPADOPOULOS E, MAVROGIANNI VS, MICHAEL C, ADDIS MF, FTHENAKIS GC (2020) Detailed data from experimentally-induced mastitis in ewes, with the aim to evaluate cathelicidin-1 in milk. Data in Brief, 29:105259.