Τηλέφωνο: +30 24410 66023

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 12:00 – 14:00

Ανδρεάνα Πεξαρά

Επίκουρη Καθηγήτρια

Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Τροφιμογενή παθογόνα και δημόσια υγεία
 • Παρουσία, συμπεριφορά και χαρακτηριστικά (αντιβιοαντοχή, τοξινογένεση) του Staphylococcus aureus στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
 • Επίδραση της συσκευασίας σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, των αιθέριων έλαιων και των βακτηριοσινών κατά τροφιμογενών παθογόνων
 • Η παρουσία και η συμπεριφορά των μυκοτοξινών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
 • Coxiella burnetii στο γάλα
 

Βιογραφικό


Η Πεξαρά Ανδρεάνα αποφοίτησε από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ το 1999 και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από τον Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων του ίδιου Τμήματος το 2005. Εργάστηκε για περισσότερο από πέντε χρόνια ως Κτηνίατρος σε διάφορες θέσεις του δημόσιου τομέα. Διορίστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2008 και από το 2014 μετά την εξέλιξή τής υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια της Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.
Παράλληλα με την προπτυχιακή διδασκαλία στο Τμήμα Κτηνιατρικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 έχει διδάξει 1o μαθήματα και πάνω από 120 ώρες σε τρία διαφορετικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν μέλος της τριμελούς επιτροπής σε πάνω από 35 μεταπτυχιακές εργασίας, ενώ έχει επιβλέψει πάνω από 15. Επιβλέπει και μια διδακτορική διατριβή που είναι σε εξέλιξη.
Έχει δημοσιεύσει πάνω από 25 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με περισσότερες από 400 αναφορές, 15 πλήρης εργασίες και 44 περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων και έχει γράφει 1 κεφάλαιο σε βιβλίο. Είναι κριτής σε 13 έγκριτα διεθνή περιοδικά.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


 • Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των Γαλακτοκομικών προϊόντων και σχετική νομοθεσία
 • Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και σχετική νομοθεσία
 • Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και σχετική νομοθεσία Ι
 • Υγιεινή τροφίμων και σχετική νομοθεσία II, πιστοποίηση και σύνταξη εκθέσεων
 • Πρακτική Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Ι
 • Πρακτική Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ΙΙ
 • Κτηνιατρική Δεοντολογία και Νομοθεσία
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


Pexara A, Solomakos N., Govaris A. (2018). Q fever and prevalence of Coxiella burnetii in milk. Trends in Food Science & Technology, 71, 65–72.

– Pexara, A., Govaris, A. (2020). Foodborne viruses and Innovative Non-Thermal Food-Processing Technologies. Foods, 9, 1520.

– Pexara, A., Solomakos, N., Govaris, A. (2020). Occurrence, antibiotic resistance and enteroxigenicity of Staphylococcus spp. in tonsils of slaughtered pigs in Greece Letters in Applied Microbiology, 71, 394—399.

– Pexara A., Sergelidis D., Solomakos N., Angelidis A.S., Govaris A. (2016). Occurrence and antibiotic resistance of enterotoxigenic Staphylococcus aureus in raw ovine and caprine milk in Greece. Dairy Science & Technology, 96, 345–357.

– Solomakos, N., Govari, M., Botsoglou, E., Pexara, A. (2019). Effect of modified atmosphere packaging on physicochemical and microbiological characteristics of Graviera Agraphon cheese during refrigerated storage. Journal of Dairy Research, 86(4), 483-489.