Τηλέφωνο: +30 24410 66067

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 14:00 – 16:00

Βασιλική Γ. Τσιώλη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Χειρουργική των ζώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


-Σύγκλειση δερματικών ελλειμμάτων στη γάτα.
-Διερεύνηση χρήσης μυοδερματικών κρημνών στη γάτα.
-Εφαρμογή βιοϋλικών σε ελλείμματα τενόντων σε προβατίνες.
-Επίδραση διάφορων ουσιών στην επούλωση τραυμάτων δέρματος στο σκύλο και στη γάτα

 

Βιογραφικό


Η κ. Βασιλική Τσιώλη είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Χειρουργική Κλινική του Π.Θ., όπου διδάσκει χειρουργική των ζώων.

Επί 14 έτη συμμετέχει στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. καθώς και στο πρόγραμμα κλινικής ή εργαστηριακής μετεκπαίδευσης του Τμήματος, έχοντας μετεκπαιδεύσει 35 κτηνιάτρους (7 από αυτούς ως επιβλέπουσα) στο αντικείμενο «Χειρουργική, αναισθησιολογία, εντατική θεραπεία και ακτινολογία ζώων συντροφιάς». Επιβλέπει 2 διδακτορικές διατριβές και είναι μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 2 ακόμα διδακτορικών διατριβών.

Έχει δημοσιεύσει 95 εργασίες: 30 πρωτότυπες πειραματικές ή κλινικές ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή κτηνιατρικά περιοδικά, 28 βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, 30 περιλήψεις ή παρουσιάσεις δημοσιευμένες σε πρακτικά ελληνικών ή διεθνών συνεδρίων, 2 διδακτικά συγγράμματα, 3 κεφάλαια σε βιβλία και 2 μεταφράσεις κεφαλαίων σε βιβλία, οι οποίες αφορούν κτηνιατρικό σύγγραμμα. Συνολικά, έχει συμμετάσχει με 66 εισηγήσεις ή ανακοινώσεις εργασιών σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε 6 επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων. Είναι κριτής επιστημονικών δημοσιευμάτων σε 9 περιοδικά. Συνολικός συντελεστής επιρροής (impact factor): 44,4. h-index: 8. Citations of publications (not including self-citations): 214.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Γενική χειρουργική και οφθαλμολογία
  • Απεικονιστική διαγνωστική
  • Χειρουργική μαλακών ιστών
  • Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική I
  • Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική IΙ
  • Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα: Όγκοι ζώων συντροφιάς
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


1. Comparative evaluation of metallic skin staples or polypropylene sutures for primary closure of teat wounds in sheep. V. Tsioli, S.A. Spanos, D. Bikiaris, I. Grigoriadou, M.S. Barbagianni, G.C. Fthenakis, L.G. Papazoglou, A.I. Sideri, A.D. Galatos. New Zealand Veterinary Journal. Sep;67(5):234-240, 2019.
2. Experimental study for evaluation of the efficacy of a biofilm-embedded bacteria-based vaccine against Staphylococcus chromogenes-associated mastitis in sheep. G.C Fthenakis, N. Vasileiou, P.J. Cripps, K.S. Ioannidi, A. Katsafadou, D. Chatzopoulos, M.S. Barbagianni, V. Tsioli, E. Dermisiadou, E. Karavanis, N. Papadopoulos, D. Lianou, V.S. Mavrogianni, E. Petinaki. Vet Microbiol 2019 Dec;239:108480. doi: 10.1016/j.vetmic.2019.108480.
3. Complete surgical excision versus Penrose drainage for the treatment of elbow hygroma in 19 dogs. E. Tzimtzimis1, L. Papazoglou, M. Patsikas, V. Tsioli, V. Kouti, A. Konstantinidis and T. Rallis. J Small Anim Pract 2020 Apr;61(4):230-235. doi: 10.1111/jsap.13117
4. Transdiaphragmatic gastrotomy for the extraction of distal esophageal foreign bodies in 13 Dogs (1997-2016). A. Delligianni, L.G. Papazoglou, I. Savvas, G. Kazakos, M. Patsikas, V. Tsioli, K. Chatzimisios, V. Angellou, S. Liakouras, T. Rallis. J Am Anim Hosp Assoc 2020; 56:17–22. DOI 10.5326/JAAHA-MS-6971)
5. Liver lobe torsion in a cat with diaphragmatic hernia. V. Tsioli, E. Flouraki, I. Mavraki, C. Venieris, T. Zacharopoulou. Vet Rec Case Rep 2020; 0: e001113. doi:10.1136/vetreccr-2020-001113