Τηλέφωνο: +30 24410 66070

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 12:00 – 14:00

Γεώργιος Χ. Φθενάκης

Καθηγητής

Φυσιοπαθολογία της αναπαραγωγής των ζώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Διαχείριση υγείας μικρών μηρυκαστικών, Νοσήματα μικρών μηρυκαστικών, Ευζωία μικρών μηρυκαστικών

 

Βιογραφικό


Απόφοιτος Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Μεταπτυχιακές σπουδές (MSc, PhD) στο Βασιλικό Κτηνιατρικό Κολλέγιο Παν. Λονδίνου. Κάτοχος Ευρωπαϊκών κτηνιατρικών ειδικοτήτων σε Διαχείριση Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών (Dip.ECSRHM) και Αναπαραγωγή των Ζώων (Dip.ECAR). Καθηγητής και τέως πρόεδρος στο Τμήμα Κτηνιατρικής και πρόεδρος στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Παν. Θεσσαλίας. Διατελέσας πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών και Πρόεδρος στον Κλάδο Κτηνιάτρων Παραγωγικών Ζώων Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Επιτυχής επίβλεψη δέκα διδακτορικών διατριβών. Επιστημονικά υπεύθυνος σε 31 έργα, μεταξύ αυτών συντονιστής σε ‘Goshomics’ (1.788.500 €) και ‘Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες’ (€ 5.257.000). Δημοσιεύσεις: 208 άρθρα (σωρευτικός συντελεστής απήχησης: 334,6) με >3.800 αναφορές (h-index: 32), 490 περιλήψεις σε πρακτικά συνεδρίων με πραγματοποίηση 75 παρουσιάσεων με πρόσκληση. Υπεύθυνος για τη διοργάνωση του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Προβάτων, του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών και των 11ου και 13ου Πανελλήνιων Κτηνιατρικών Συνεδρίων. Συμμετοχή σε διεθνή ή εθνικά όργανα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Κτηνιατρικές Ειδικότητες, Γενική Συνέλευση της Πανευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Ομοσπονδίας, Επιτροπή Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών και Ανοσολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας και της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Διεθνής επιτροπή για την Υγεία και ευζωία των προβάτων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Διακρίσεις: εύφημη μνεία από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, βραβείο ‘Allan Baldry’ από την Βρετανική Εταιρεία Κτηνιατρικής Προβάτων, τιμητικό βραβείο από το Φιλοζωικό Όμιλο Καρδίτσας, βραβείο ‘Κωνσταντίνος Ταρλατζής’ από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, τακτικό ισόβιο μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, απονομή τριών βραβείων ακαδημαϊκής Αριστείας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (μόνος Έλληνας κτηνίατρος στον οποίο έχουν απονεμηθεί τέτοια βραβεία), βραβείο από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, διάκριση Αριστείας από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Διαχείρισης Υγείας Μικρών Μηρυκαστικών, βραβείο από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο για την υποστήριξη του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, εύφημη μνεία από την οργανωτική επιτροπή του 9ου Παγκόσμιου Συνέδριου Κτηνιατρικής Προβάτων.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Μαιευτική και αναπαραγωγή Ι
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙ
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙΙ
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή IV
  • Φυσιολογία και παθολογία αναπαραγωγής αρσενικών θηλαστικών ζώων και τεχνητή σπερματέγχυση
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών Ι
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών ΙΙ
  • Εξειδικευμένα μαθήματα αναπαραγωγής μικρών μηρυκαστικών.
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


LIANOU DT, CHATZIPRODROMIDOU IP, VASILEIOU NGC, MICHAEL CK, MAVROGIANNI VS, POLITIS AP, KORDALIS NG, BILLINIS C, GIANNAKOPOULOS A, PAPADOPOULOS E, GIANNENAS I, IOANNIDI KS, KATSAFADOU AI, GOUGOULIS DA, LACASTA D, CAROPRESE M, FTHENAKIS GC (2020) A detailed questionnaire for the evaluation of health management in dairy sheep and goats. Animals, 10:1489.
LIANOU DT, FTHENAKIS GC (2020) Scientometrics approach to research in ovine mastitis from 1970 to 2019 (with a complete list of relevant literature references). Pathogens, 9:585.
CHATZOPOULOS DC, LIANOU DT, MICHAEL CK, GOUGOULIS DA, MAVROGIANNI VS, VASILEIOU NGC, KATSAFADOU AI, POLITIS AP, KORDALIS NG, KATSAROU EI, IOANNIDI KS, PETINAKI E, FTHENAKIS GC (2020) Streptococcus spp. from bulk-tank milk and milking machine teatcups on small ruminant farms, and factors potentially associated with their isolation. Journal of Dairy Research, 87:277-281.
ARSENOPOULOS K, MINOUDI S, SYMEONIDOU I, TRIANTAFYLLIDIS A, KATSAFADOU AI, LIANOU DT, FTHENAKIS GC, PAPADOPOULOS E (2020) Frequency of resistance to benzimidazoles of Haemonchus contortus helminths from dairy sheep, goats, cattle and buffaloes in Greece. Pathogens, 9:347.
IOANNIDI KS, VASILEIOU NGC, BARBAGIANNI MS, ORFANOU DC, CHOUZOURIS TM, DOVOLOU E, CHATZOPOULOS DC, KARAVANIS E, PAPADOPOULOS N, FTHENAKIS GC, AMIRIDIS GS, MAVROGIANNI VS (2020) Clinical, ultrasonographic, bacteriological, cytological and histological findings during uterine involution in ewes with pregnancy toxaemia and subsequent reproductive efficiency uterine infection. Animal Reproduction Science, 218, 106460.