Τηλέφωνο: +30 24410 66061

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές:

Ευγενία Φλουράκη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ενταντική Θεραπεία και Αναισθησιολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Αναισθησιολογία, Εντατική θεραπεία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μηχανική υποστήριξη αναπνοής, αναισθησία εξωτικών ζώων, αναλγησία, αναπνευστικό σύστημα, stress response, πολυτραυματίας

 

Βιογραφικό


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
2003 – σήμερα: Εξωτερικός συνεργάτης Κτηνιατρικών Κλινικών και Ιατρείων Ζώων Συντροφιάς, με αντικείμενο ενασχόλησης την αναισθησιολογική διαχείριση και την εντατική θεραπεία περιστατικών σε ζώα συντροφιάς.
2005 – 2006: Πρακτική άσκηση στη Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2007 – 2012: Διατηρούσα Ιατρείο Ζώων Συντροφιάς στη Θεσσαλονίκη
2007 – 2008: Επιστημονική Υπεύθυνη της Κτηνιατρικής Κλινικής Anima-Activet
2008 – 2012: Ενεργός συμμετοχή στις εργασίες της Μονάδας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.,
2007 – 2012: Συμμετοχή σε σεμινάρια ATLS (Acute Trama Life Support) και σε σεμινάρια ενδοσκοπικής χειρουργικής κοιλίας και θώρακα, ως κτηνίατρος αναισθησιολόγος των πειραματοζώων που υποβάλλονταν σε γενική αναισθησία για τις ανάγκες του σεμιναρίου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2008 – 2012: Αμισθη επιστημονική συνεργάτης στην πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών του 4ου και του 5ου έτους και στη διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων των φοιτητών του 3ου και του 4ου έτους, τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
2017 – 2018: Πανεπιστημιακή Υπότροφος, του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΠΘ,
2017 – 2020: Διδάσκουσα Αναισθησιολογίας και Νοσηλευτικής στην Ακαδημία Επαγγελμάτων Ζώων Συντροφιάς Pets Pro Academy, στο τμήμα των Βοηθών Κτηνιάτρων.
2019 -σήμερα: Διδασκαλίας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπεία 8ο εξάμηνο

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία
  • Κλονική άσκηση στην Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


 
a. Η επίδραση της προαναισθητικής αγωγής στη συχνότητα εμφάνισης της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας στο σκύλο. Φλουράκη Ευγενία. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη, 2017.
b. Urothorax Associated with Uroperitoneum in a Dog Without Diaphragmatic Disruption. Tsompanidou PP, Anagnostou TL, Kazakos GM, Papazoglou LG, Flouraki ES, Patsikas MN. J Am Anim Hosp Assoc. 2015 51: 256-9
c. Anesthetic management of a 4-month-old red fox (Vulpes vulpes) for orthopedic surgery. Anagnostou T, Flouraki E, Kostakis C, Komnenou A, Prassinos N, Raptopoulos D. J Zoo Wildl Med. 2015 46: 155-7.
d. Rhinitis following intraoperative gastro-oesophageal reflux in a dog. Flouraki, E., Kazakos, G., Savvas, I., Pardali, D., Adamama-Moraitou, K. Veterinary Record Case Reports 7(2), e000792
e. Stress response to trauma. Flouraki E.S., Kazakos G.M., Papazoglou L.G. JHVMS, 2013, 64: 213-224