Παθολογική Κλινική

 

Αντικείµενο: Η διάγνωση, η πρόληψη, ο έλεγχος και η συντηρητική θεραπεία των νοσηµάτων και των παθήσεων των ζώων, πλην των πτηνών και ιχθύων, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εκτροφής.

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στο αντίστοιχο όνομα ή φωτογραφία.

Διευθυντής

Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος

Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος

Καθηγητής

Προσωπικό

Μανώλης Σαριδομιχελάκης

Μανώλης Σαριδομιχελάκης

Καθηγητής

Παναγιώτης Ξενούλης

Παναγιώτης Ξενούλης

Επίκουρος Καθηγητής

Δημήτρης Γκουγκουλής

Δημήτρης Γκουγκουλής

Διδάσκων

Λαμπρινή Αθανασίου

Λαμπρινή Αθανασίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αθανασία Τζιβάρα

Αθανασία Τζιβάρα

Μέλος ΕΔΙΠ

Κοσμάς Αποστολίδης

Κοσμάς Αποστολίδης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Βασίλειος Παπατσίρος

Βασίλειος Παπατσίρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σοφία Δόικου

Σοφία Δόικου

Διοικητικό Προσωπικό

Εμμανουήλ Χατζής

Εμμανουήλ Χατζής

Διδάσκων Μεταδιδάκτορας