Τηλέφωνο: +30 24410 66012

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 13:00 – 15:00

Βασίλειος Γ. Παπατσίρος

Καθηγητής

Παθολογία Χοίρων

Πρόεδρος του Tμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Παθολογία χοίρων, Διαχείρισης της υγείας των εκτροφών χοίρων, Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό Σύνδρομο των χοίρων, Νοσήματα που συνδέονται με τον κυκλοϊό τύπου 2, Αναπνευστικο Σύνδρομο των παχυνομένων χοίρων, Παθολογία αναπαραγωγής των χοίρων, Ευζωία και παραγωγικότητα στη χοιροτροφία, Θερμικό στρες, Εναλλακτικά των αντιβιοτικών στη χοιροτροφία, Εμβόλια, Πρόσθετα, Μυκοτοξίνες, Ζωονόσοι που σχετίζονται με το χοίρο

Βιογραφικό


Ο Βασίλης Παπατσίρος αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Παθολογίας των Παραγωγικών Ζώων και έλαβε το διδακτορικό του από την ίδια Σχολή. Μετέπειτα, εργάστηκε ως κλινικός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα, ως ιδιώτης κτηνίατρος και επιστημονικός σύμβουλος σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και στη συνέχεια ως μόνιμος υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
Το 2011 εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ., στο οποίο είναι σήμερα Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος. Έχει μετεκπαιδευτεί στο Κτηνιατρικό Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου της Γερμανίας (University of Veterinary Medicine Hannover-Foundation TiHo) και συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Είναι συγγραφέας τεσσάρων ελληνικών συγγραμμάτων στο αντικείμενο “Παθολογία Χοίρων’’ και την ‘’Διαχείριση της υγείας των εκτροφών χοίρων’’, καθώς και τεσσάρων κεφαλαίων κτηνιατρικής παθολογίας σε ξενόγλωσσα βιβλία και συν-συγγραφέας άλλων κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 87 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 10 εργασίες ως πρακτικά συνεδρίων σε περιοδικά και 92 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε 19 ερευνητικά προγράμματα και συμμετείχε σε άλλα 22.
Είναι ιδρυτικό μέλος της ‘’Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Διάγνωσης και Θεραπείας’’, μέλος διαφόρων επιστημονικών επιτροπών (Εθνική ομάδα ASF του ΥΠΑΑΤ, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, European Association of Porcine Health Management-EAPHM)) και κριτής επιστημονικών περιοδικών και ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Horizon 2020 – Sustainable Food Security, International Bureau of the German Ministry of Education and Science).

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι – ΙV
  • Πρακτική Άσκηση στην Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι – ΙΙ
  • Γενική Παθολογία
  • Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική νομοθεσία Ι – ΙΙ
  • Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών στη χοιροτροφία και πτηνοτροφία
  • Παθολογία Αναπαραγωγής της συός και του κάπρου
  • Τεχνητή Σπερματέγχυση Κάπρου
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


1. Papatsiros VG, Katsogiannou EG, Papakonstantinou GI, Michel A, Petrotos K, Athanasiou LV. Effects of Phenolic Phytogenic Feed Additives on Certain Oxidative Damage Biomarkers and the Performance of Primiparous Sows Exposed to Heat Stress under Field Conditions. Antioxidants (Basel). 2022 Mar 20;11(3):593.
2. Papakonstantinou G, Meletis E, Christodoulopoulos G, Tzika ED, Kostoulas P, Papatsiros VG. Heterologous Challenge with PRRSV-1 MLV in Pregnant Vaccinated Gilts: Potential Risk on Health and Immunity of Piglets. Animals (Basel). 2022 Feb 12;12(4):450.
3. Maragkakis G, Korou LM, Chaintoutis SC, Christodoulopoulos G, Dovas CI, Perrea D, Athanasiou LV, Konstantopoulos P, Maes D, Papatsiros VG. Investigation of Fas (APO-1)-Related Apoptosis in Piglets Intradermally or Intramuscularly Vaccinated with a Commercial PRRSV MLV. Viral Immunol. 2022 Mar;35(2):129-137.
4. Tsekouras N, Athanasakopoulou Z, Diezel C, Kostoulas P, Braun SD, Sofia M, Monecke S, Ehricht R, Chatzopoulos DC, Gary D, Krähmer D, Spyrou V, Christodoulopoulos G, Billinis C, Papatsiros VG. Cross-Sectional Survey of Antibiotic Resistance in Extended Spectrum β-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae Isolated from Pigs in Greece. Animals (Basel). 2022 Jun 16;12(12):1560.
5. Papatsiros VG, Papakonstantinou G, Meletis E, Tsekouras N, Maragkakis G, Bitchava D, Kostoulas P. Occurrence and Associated Risk Factors of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus and Porcine Circovirus Type 2 Infections in Greece. Viral Immunol. 2022 Apr;35(3):200-211.