Τηλέφωνο: +30 24410 66012

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 13:00 – 15:00

Βασίλειος Γ. Παπατσίρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παθολογία Χοίρων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Παθολογία χοίρων, Διαχείρισης της υγείας των εκτροφών χοίρων, Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό Σύνδρομο των χοίρων, Νοσήματα που συνδέονται με τον κυκλοϊό τύπου 2, Αναπνευστικο Σύνδρομο των παχυνομένων χοίρων, Παθολογία αναπαραγωγής των χοίρων, Ευζωία και παραγωγικότητα στη χοιροτροφία, Εναλλακτικά των αντιβιοτικών στη χοιροτροφία, Ζωονόσοι που σχετίζονται με το χοίρο

Βιογραφικό


Ο Βασίλης Παπατσίρος αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 2001, συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Παθολογίας των Παραγωγικών Ζώων και έλαβε το διδακτορικό το 2006 από την ίδια Σχολή. Μετέπειτα, εργάστηκε ως κλινικός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα, ως ιδιώτης κτηνίατρος σε εκτροφές χοίρων και στη συνέχεια ως μόνιμος υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Το 2011 εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ., στο οποίο είναι σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής. Έχει μετεκπαιδευτεί στο Κτηνιατρικό Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου της Γερμανίας (University of Veterinary Medicine Hannover-Foundation TiHo) και συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με αντικείμενο την παθολογία των χοίρων και την ολοκληρωμένη διαχείριση της υγείας των χοίρων σε επίπεδο εκτροφής.
Είναι συγγραφέας δύο συγγραμμάτων στο αντικείμενο “Παθολογία Χοίρων’’, δύο κεφαλαίων κτηνιατρικής παθολογίας σε ξενόγλωσσα βιβλία και συν-συγγραφέας άλλων δύο κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 145 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πλήρη πρακτικά συνεδρίων. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε 13 ερευνητικά προγράμματα και συμμετείχε σε άλλα 20.
Είναι ιδρυτικό μέλος της ‘Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Διάγνωσης και Θεραπείας’’, μέλος διαφόρων επιστημονικών επιτροπών (EAPHM, Εθνική ομάδα ASF του ΥΠΑΑΤ) και κριτής ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστημονικών περιοδικών.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι – ΙV
  • Πρακτική Άσκηση στην Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι – ΙΙ
  • Γενική Παθολογία
  • Ζωοτεχνία, ηθολογία, ευζωία και σχετική νομοθεσία Ι – ΙΙ
  • Εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών στη χοιροτροφία και πτηνοτροφία
  • Παθολογία Αναπαραγωγής της συός και του κάπρου
  • Τεχνητή Σπερματέγχυση Κάπρου
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


1. Histopathological lesions accompanied with first-time isolation of a PRRSV-2 strain in Greece. Papatsiros V, Stylianaki I, Papakonstantinou G, Tsekouras N, Bitchava D, Christodoulopoulos G, Papaioannou N. Viral Immunol. 2020;33(8):565-570.
2. In vivo effectiveness of injectable antibiotics on the recovery of acute Actinobacillus pleuropneumoniae-infected pigs. Papatsiros V, Tzika E, Athanasiou L, Tassis P, Chaintoutis S, Christodoulopoulos G. Microb Drug Resist. 2019;25(4):603-610.
3. Serological evidence of pandemic H1N1 influenza virus infections in Greek swine. Kyriakis CS, Papatsiros VG, Athanasiou LV, Valiakos G, Brown IH, Simon G, Van Reeth K, Tsiodras S, Spyrou V, Billinis C. Zoonoses Public Health. 2016;63(5):370-3.
4. Emerging Trichinella britovi infections in free ranging pigs of Greece. Boutsini S, Papatsiros VG, Stougiou D, Marucci G, Liandris E, Athanasiou LV, Papadoudis A, Karagiozopoulos E, Bisias A, Pozio E. Vet Parasitol. 2014;199(3-4):278-82.
5. Long-term administration of a commercial porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV)-inactivated vaccine in PRRSV-endemically infected sows. Papatsiros VG, Alexopoulos C, Kritas SK, Koptopoulos G, Nauwynck HJ, Pensaert MB, Kyriakis SC. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 2006;53(6):266-72.