Τηλέφωνο: +30 24410 66003

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές:

Μενέλαος Λευκαδίτης

Επίκουρος Καθηγητής

Παρασιτολογία – Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Toxocara spp, Ancylostoma spp, Dirofilaria spp, Echinococcus spp, Dypilidium sp, Toxoplasma sp, Neospora sp, Cryptosporidium spp, Giardia spp, εκτοπαρασιτώσεις ζώων συντροφιάς και παραγωγικών ζώων

 

Βιογραφικό


Απόφοιτος του τμήματος της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( 1984). Διδάκτορας της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου του USAMVτου Cluj (2004).
• Στρατιωτική θητεία με την ειδικότητα του Κτηνίατρου από τον Μάρτιο του 1985 έως τον Φεβρουάριο του 1987
• Ιδιώτης Κτηνίατρος από τα έτος 1987 έως το 2012
• Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα της Ζωικής Παραγωγής, τα έτη 2004 έως 2007.
• Διδάσκων (αυτοδύναμη διδασκαλία) σύμφωνα με το νόμο 407/90 τα μαθήματα της Παρασιτολογίας και των Παρασιτικών Νοσημάτων με ανάθεση τα έτη 2007 έως 2012
• Διδασκαλία (αυτοδύναμη διδασκαλία) της Κτηνιατρικής Παρασιτολογίας (Θεωρία και Εργαστήριο) και των Παρασιτικών Νοσημάτων (Θεωρία και Εργαστήριο) στο Κτηνιατρικό Τμήμα, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην βαθμίδα του Λέκτορα από 12-1-2012 έως 17-1-2017.
• Διδασκαλία (αυτοδύναμη διδασκαλία) Παρασιτολογίας- Παρασιτικών Νοσημάτων 1 και Παρασιτολογίας- Παρασιτικών Νοσημάτων 1 (Θεωρία και Εργαστήριο) στο Κτηνιατρικό Τμήμα, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή από 18-1-2017 έως σήμερα

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Παρασιτολογία – Παρασιτικά Νοσήματα Ι
  • Παρασιτολογία – Παρασιτικά Νοσήματα ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


 
• Lefkaditis M., Koukeri S., Mihalca A. 2009. Prevalence and intensity of Otodectes cynotis in Kittens from Thessaloniki area, Greece. In Veterinary Parasitology. Elsevier Journal.163 p374-375.
• Menelaos A. Lefkaditis & Anna V. Sossidou & Alexandros H. Panorias & Smaragda E. Koukeri & Anamaria I. Paştiu & Labrini V. Athanasiou. Urban stray cats infested by ectoparasites with zoonotic potential in Greece. (2015). Parasitology Research
• Lefkaditis M.A., Athanasiou L.V., Ionica A.M., Koukeri S.E., Panorias A., Eleftheriadis T.G. and Boutsini S. (2016) Ectoparasite Infestations of Urban Stray Dogs in Greece and Their Zoonotic Potential n Tropical Biomedicine 33(2):226-230 ·
• M. Lefkaditis , R. Mpairamoglou, A. Sossidou, K. Spanoudis, M. Tsakiroglou (2019) Neospora caninum, α potential cause of reproductive failure in dairy cows from Northern Greece. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports. Available online 09 December 2019 2405-9390/ © 2019 Published by Elsevier B.V
• Lefkaditis M, Mpairamoglou R, Sossidou A, Spanoudis K, Tsakiroglou P, Györke A (2020) Importance of colostrum IgG antibodies level for prevention of infection with Cryptosporidium parvum in neonatal dairy calves. Journal. Preventive Veterinary Medicine.
elGreek