Τηλέφωνο: +30 24410 66026

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Πέμπτη 11:00 – 13:00

Μενέλαος Λευκαδίτης

Επίκουρος Καθηγητής

Παρασιτολογία – Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Toxocara spp, Ancylostoma spp, Dirofilaria spp, Echinococcus spp, Dypilidium sp, Toxoplasma sp, Neospora sp, Cryptosporidium spp, Giardia spp, εκτοπαρασιτώσεις ζώων συντροφιάς και παραγωγικών ζώων

 

Βιογραφικό


Ο Μενέλαος Λευκαδίτης είναι απόφοιτος του τμήματος της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984). Είναι διδάκτορας της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου του USAMV του Cluj (2004). Από το Μάρτιο του 1985 έως τον Φεβρουάριο του 1987 εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία με την ειδικότητα κτηνιάτρου, ενώ από το έτος 1987 έως και το 2012 ασκούσε το επάγγελμα ως ιδιώτης κτηνίατρος. Κατά τα έτη 2004 έως 2007 διετέλεσε Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα της Ζωικής Παραγωγής. Κατόπιν ανέλαβε τη διδασκαλία των μαθημάτων της Παρασιτολογίας και των Παρασιτικών Νοσημάτων (αυτοδύναμη διδασκαλία) στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με το νόμο 407/90 με ανάθεση τα έτη 2007 έως 2012. Στις 12-1-2012 εκλέχθηκε ως Λέκτορας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του τμήματος ενώ από τις 18-1-2017 κατέχει τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή Παρασιτολογίας- Παρασιτικών Νοσημάτων. Επιβλέπει 2 διδακτορικές διατριβές ενώ έχει δημοσιεύσει 46 εργασίες σε έγκριτα διεθνή κτηνιατρικά περιοδικά.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Επιστημονικός Υπεύθυνος: «Prevalence of the Neospora Caninum in cattles of Greek farms and their immune status in relation with the abortions». Χρηματοδότηση: Επιτροπή ερευνών Π.Θ.
  2. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος “Prevalence of Toxoplasmosis in the pigs of Thessaly region” Χρηματοδότηση: Επιτροπή ερευνών Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Β. Παπατσίρος.
  3. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος “LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe” Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Μπιλλίνης

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙKΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

  • Τη υποψηφίας διδάκτορα Τσακίρογλου Μεταξένια και
  • Του υποψηφίου διδάκτορος Σπανούδη Κυριάκου

 

 

Μαθήματα


  • Παρασιτολογία – Παρασιτικά Νοσήματα Ι
  • Παρασιτολογία – Παρασιτικά Νοσήματα ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


 
• Lefkaditis M., Koukeri S., Mihalca A. 2009. Prevalence and intensity of Otodectes cynotis in Kittens from Thessaloniki area, Greece. In Veterinary Parasitology. Elsevier Journal.163 p374-375.
• Menelaos A. Lefkaditis & Anna V. Sossidou & Alexandros H. Panorias & Smaragda E. Koukeri & Anamaria I. Paştiu & Labrini V. Athanasiou. Urban stray cats infested by ectoparasites with zoonotic potential in Greece. (2015). Parasitology Research
• Lefkaditis M.A., Athanasiou L.V., Ionica A.M., Koukeri S.E., Panorias A., Eleftheriadis T.G. and Boutsini S. (2016) Ectoparasite Infestations of Urban Stray Dogs in Greece and Their Zoonotic Potential n Tropical Biomedicine 33(2):226-230 ·
• M. Lefkaditis , R. Mpairamoglou, A. Sossidou, K. Spanoudis, M. Tsakiroglou (2019) Neospora caninum, α potential cause of reproductive failure in dairy cows from Northern Greece. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports. Available online 09 December 2019 2405-9390/ © 2019 Published by Elsevier B.V
• Lefkaditis M, Mpairamoglou R, Sossidou A, Spanoudis K, Tsakiroglou P, Györke A (2020) Importance of colostrum IgG antibodies level for prevention of infection with Cryptosporidium parvum in neonatal dairy calves. Journal. Preventive Veterinary Medicine.