Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων

 

Διδακτικό και Ερευνητικό Αντικείµενο: Η µελέτη του γενετικού υλικού, των µορφολογικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών και φυλών των ζώων και η ζωοτεχνική βελτίωση τους . H διαχείριση ζωοτεχνικών επιχειρήσεων µε σκοπό τη βελτίωση των παραγωγικών χαρακτηριστικών των εκτρεφόµενων ζώων. H µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των οικοσυστηµάτων και των παραγωγικών ζώων και η βελτιστοποίηση της ευζωίας τους με στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση των νοσηµάτων τους. Διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Πρώτες ύλες και κατάρτιση ορθολογικών σιτηρεσίων – γραμμικός προγραμματισμός.
Μικροβιακές πρωτεΐνες και πρωτεΐνες εντόμων στην κατάρτιση σιτηρεσίων. Τεχνολογίες παρασκευής ζωοτροφών / ιχθυοτροφών. Πελλετοποίηση – διόγκωση, εξώθηση.
Η χρησιμοποίηση γεωργικών υποπροϊόντων στην διατροφή των χερσαίων και υδρόβιων ζώων, οι τεχνολογίες επεξεργασίας και συντήρησης τους και η επίδραση τους στην ποιότητα των τελικών κτηνοτροφικών προϊόντων.
Η επίδραση των προβιοτικών στην ευζωία και παραγωγικότητα των ζώων.

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθυντής Εργαστηρίου

Παναγιώτης Πανταζής

Παναγιώτης Πανταζής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Προσωπικό

Κατερίνα Μανωλάκου

Κατερίνα Μανωλάκου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Δημήτρης Γκουγκουλής

Δημήτρης Γκουγκουλής

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Κωνσταντίνος Κατσούλης

Κωνσταντίνος Κατσούλης

Επίκουρος Καθηγητής

Nικόλαος Κοτρώτσιος

Nικόλαος Κοτρώτσιος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Ιωάννης Καραμαλίγκας

Ιωάννης Καραμαλίγκας

Υποψήφιος Διδάκτορας