Τηλέφωνο: +30 24410 66089

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές:

Κωνσταντίνος Κατσούλης

Επίκουρος Καθηγητής

Ποιότητα Αλιευμάτων, Νερού και Περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 

 

Βιογραφικό


– Διπλωματούχος του τμήματος Χημικών μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ.
– Πιστοποίηση MASTER Πολυτεχνικής Σχολής (300 Διδακτικές μονάδες)
– Διπλωματούχος της Κτηνιατρικής σχολής του Α.Π.Θ
– Διδάκτορας της Κτηνιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. (Εργαστήριο Οικολογίας και προστασίας Περιβάλλοντος
– Διορισμός σε προσωποπαγή θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αλιευμάτων, Νερού και Περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις» (Φ.Ε.Κ. αριθ. 579/15-04-2019, τεύχος Γ). Ένταξη σε οργανική θέση Επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ. αριθ. 1222/03-08-2020, Τεύχος Γ).

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  •  
  •  
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


 

1. Katsoulis K, Rovoli M. Potential Impacts of Mediterranean Mytilus galloprovincialis Mussel Farming in a Specific Area of Aegean Sea, Journal of Veterinary Science and Medicine (2019), volume 7, issue 1, pp 1- 10.

2. Katsoulis K. Filtration rate, oxygen consumption, phosphorous and nitrogenous excretion of Mytilus galloprovinciallis and effect in aqueous environment, Fresenius Environmental Bulletin (2017), Volume 26, No. 12A, 7825 – 7831.

3. Katsoulis K, Leontides L, Kontopidis G. Locally Produced Agricultural By-Products as Feed Sources for Pigs. Journal of Veterinary Science and Medicine (2016) ISSN: 2325 – 4645. J Veter Sci Med, vol 4, issue (1), pp 1-5.

4. Alexandros Govaris, Apostolos S. Angelidis, K. Katsoulis and Spyros Pournaras. Occurrence, virulence genes and antimicrobial resistance of Escherichia Coli O157 in bovine, caprine, ovine and porcine carcasses in Greece. Journal of Food Safety (2011) ISSN 0149-6085, 31, pp. 242–249.

5. Stavros Lalas, Vasilios Athanasiadis, Kostas Katsoulis, Ioanna Karageorgou, Eleni Bozinou, Vassilis G. Dourtoglou. Use of 2,5-dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone in preventing oxidation during fat frying of potato chips and baking of croissants. Journal of Food Measurement and Characterization
(2018), Volume 12, Issue 2, pp 1211–1218.