Εργαστήριο Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας

 

Το εργαστήριο αναπτύσσει τρεις κύριες κατευθύνσεις εργασίας και έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή.

 • Διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, της ποιότητας του τελικού προϊόντος και της δημόσιας υγείας.
 • Εφαρμογή και ανάπτυξη αποτελεσματικών και πρωτοποριακών ζωοτεχνικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας.
 • Μελέτη της υδάτινης άγριας πανίδας και του υδάτινου περιβάλλοντος

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν αφενός στην εφαρμοσμένη έρευνα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, όπως εξεύρεση νέων αποτελεσματικών θεραπειών και τεχνικών έγκαιρης διάγνωσης  για νέα εμφανιζόμενα νοσήματα, και αφετέρου  στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πολλές ιχθυοπαραγωγικές μονάδες της Ελλάδας.  Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε υπό μορφή μόνιμης και τακτικής ιχθυοπαθολογικής παρακολούθησης μονάδων μετά από επίσκεψη του επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου, είτε με την αποστολή μεμονωμένων δειγμάτων από τις μονάδες στο Εργαστήριο για εξετάσεις ιχθυοπαθολογικές ή ποιοτικές (τελικό προϊόν), με αποτέλεσμα να καλύπτεται όλο το φάσμα των εργαστηριακών αναλύσεων που απαιτεί η παραγωγή και τα νέα πρότυπα που αναπτύσσονται από τον ΟΠΕΓΕΠ. Επιπλέον δε, το Εργαστήριο είναι το μοναδικό σήμερα ελληνικό κέντρο που  παρέχει στους παραγωγούς υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες  ιστοπαθολογικές εξετάσεις.

Το Εργαστήριο αποτελεί πιστοποιημένο σημείο εκπαίδευσης για επίσημη Ευρωπαϊκή Ειδικότητα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Διαχείρισης Υγείας Υδρόβιων Οργανισμών – περισσότερες λεπτομέρειες στο www.ecaah.org

Η ειδική σελίδα του Π.Μ.Σ. “Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών” είναι διαθέσιμη εδώ.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

 1. Η διάγνωση, η πρόληψη, ο έλεγχος και η θεραπεία των νοσημάτων και των παθήσεων των ιχθύων, των μαλακόστρακων, των μαλακίων και των εχινοδέρμων, εκτρεφόμενων και άγριων υδρόβιων οργανισμών.
 2. Η διάγνωση, η πρόληψη, ο έλεγχος και η θεραπεία των νοσημάτων και των παθήσεων των καλλωπιστικών ιχθύων
 3. Tην θεραπεία  νοσημάτων ιχθύων με αντιπαρασιτικά φάρμακα και λοιπά χημειοθεραπευτικά και εναλλακτικές θεραπευτικές ουσίες
 4. Την πρόληψη παρασιτικών νοσημάτων ιχθύων -συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών μορφών- σε συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα σε εκτροφές ευρύαλων ειδών..
 5. Μελέτη της παθολογίας και διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται σε νέα εκτρεφόμενα θαλάσσια ψάρια (σαργός, μυτάκι, λυθρίνι) ή είδη γλυκού νερού (οξύρρυγχος & κέφαλος).
 6. Την μελέτη της επιδημιολογίας και ορισμένων παρασίτων (Μυξοσπορίδια, Κωπήποδα, Ισόποδα) σε συστήματα εκτροφής ευρύαλων ψαριών και ανάπτυξη μεθόδων ταυτοποίησης με μοριακές τεχνικές .
 7. Την επίδραση διατροφής , περιβάλλοντος και στρες στην παθολογία & ευζωία  των υδρόβιων οργανισμών
 8. Εθνοβοτανικη και φαρμακευτική –χρήση φυτικών φαρμακυτιών ουσιών στη θεραπεια & πρόληψη νοσημάτων υδάτινων οργανισμών
 9. Νοσήματα μελισσών

 

Ερευνητικά έργα:

 1. «Experimental culture of dolphin fish, Caryphaena hippurus in Florida waters – A pilot study ». Enviromental Agency Grant No 342 / FL/USA. Institute of Biomedical Aquatic Studies, University of Florida, Gainesville, USA (1986). Principal Investigator.
 2. «EEC certification for Fanad Fisheries Ltd products». ISGA& MAFF Grant, (1988). Principal Investigator.
 3. “Development of a salmon louse vaccine”. MAFF Grant No 1569 /1991 & EEC-AQ 1258- FAΙR  University of Stirling, Aberdeen & University College, Cork, Ireland.
 4. “Treatment of salmon infested with sea lice by Hydrogen peroxide” SSGA/ Interox Grant. (1992). Principal Investigator.
 5. «New technology for optimising fish production (Mugil cephalus and Flatfish) through non desensitising analogues of GnRH for the induction of ovulation in fish farming». GGET Greek Ministry of Technology & Research Program, 1993 . Co- Investigator.
 6. “Two new candidate fish species for marine aquaculture (Pagrus pagrus  and Dentex dentex).»  GGET ”  Greek Ministry of Technology & Research program, 1995. Co- Investigator.
 7. Towards control of Enterococcus infections in cultured maditerranean marine fish. EEC project No: FAIR CRAFT FA-ST-8450 (1998-2000). Preliminary award. Principal Investigator.
 8. Study of the pathology, transmission and treatment of Myxosporidiasis in intensive fish farming of marine fish in Greece” Greek Ministry of Technology & Research, ΠΑΒΕ, Α.Π. 13289.  (1998). Principal Investigator.
 9. “Dietary factors influencing the development , food digestability , the health and disease resistance of  Puntazzo puntazzo in intensive farming conditions” Greek Ministry of Technology & Research, ΠΑΒΕ, Α.Π. 97ΒΕ230. (1998). Co- Investigator.
 10. «Farmacological study of sarafloxacin in Sparus aurata and detection of tissue residues.» Grant of National Research Foundation (1995).Co-Investigator.
 11. «Development of prevention measures and genetic control of diseases of marine fish broodstock”. Grant from the Association of marine fish farmers of Greece (1998). Principal Investigator.
 12. «Study of the development of reared Diplodus sargus in Ionian Sea , In Argolikos and Evoikos Bay and in the Santoni Lagoon, (Corfu) in relation to the wild population”  . Greek Ministry of Technology & Research. Principal Investigator.
 13. Diagnosis, epidemiology and control of an enteric myxosporosis of commercial Mediterranean fish. EEC project Quality of life, 2002-2006). Principal Investigator for Greece.
 14. “Study of the ecology and identification of metazoan parasites of marine mediterranean fish in relation to intensive farming conditions” Greek-Italian collaboration,GSRT, 1999-2001). Principal Investigator.
 15. «Study of the toxicity & pathological effects of ivermectin against the parasites: Lernathropus kroyeri και Anilocra physodes,  of sea bass Dicentrarchus labrax. L” Simi Fish Farm project. (1997-1998). Principal Investigator.
 16. «Diagnosis, epidemiology and control of an enteric myxosporosis of commercial Mediterranean fish». EEC project. “Quality of life”. Principal Investigator.for Greece, 2002-2005.
 17. ‘‘Search for markers for neuronal diseases in fish with special focus on potential prion” GSRT, Greek-German collaboration 2002-2004. Principal Investigator.
 18. «Identification of Noda virus in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax) with PCR method and molecular characterization of the virus». 2002-2003. Funded by the University of Thessaly..
 19. ΕPΕΑΕΚ «Practical experience of Veterinary Medicine students». 2002-2004. Ministry of Education.  Principal Investigator.
 20. ΕPΕΑΕΚ «Upgrading of the syllabus of the Veterinary Medicine Faculty”. .2003-2008. Ministry of Education. Principal Investigator.
 21. Establishment of a databank of pathogenic bacteria in Greek fish farms. Ministry of Agriculture 2007- In collaboration with the University of Thessaloniki and the Marine Research Institute, Athens. Principal investigator for University of Thessaly.
 22. Study of the residue levels of antibiotics in Greece, private company award 2009: Principal Investigator
 23. AquaTT- EEC project: Training  (undergraduate and postgraduate) in Aquaculture in Europe. Partner for Greece. (2009).
 24. “HERACLEITUS II”  -RESEARCH PROGRAM (PhD Thesis research grant), Ministry of Education (2010). «Implementation of innovative therapeutic treatments for the successful management of ectoparasitosis in intensive Mediterranean aquaculture systems».  SUREVISOR
 25. ΗERACLEITUS ΙΙ  (PhD Thesis research grant): “Study of Myxobacteriosis in intensive fish farming ”       2007-13.  SUPERVISOR
 26. COOPERATION 2011-2015 :  “Use of antibacterial agents for prevention and therapy of common diseases of cultured fish and determination of their affectivity of  and safety”  Principal Investigator
 27. THALIS- EEC GRANT: “Mechanisms of immunopathology in natural and experimental infections of fish with Noda virus”. 2013-2016. Coordinator
 28. PRIMA CALL 2019. Improving sustainability and performance of aquaculture farming system: breeding for lactococcosis resistance in rainbow trout. Cooperating partner, just starting
 29. EPANEK 2014-2020. Effectiveness of terrestrial and marine plant extracts for the prevention and treatment of parasite infections (Microcotyle spp, Myxosporea) and of myxobacteriosis in cultured Sea bream (Sparus aurata)  Coordinator, just starting.

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθύντρια Εργαστηρίου

Φωτεινή Αθανασοπούλου

Φωτεινή Αθανασοπούλου

Καθηγήτρια

Προσωπικό

Μάρκος Κολύγας

Μάρκος Κολύγας

Διδάσκων Μεταδιδάκτορας

Ευγενία Γουρζιώτη

Ευγενία Γουρζιώτη

Διδάσκουσα Μεταδιδάκτορας

Ειρήνη Τσαλού

Ειρήνη Τσαλού

Υποψήφια Διδάκτορας

Δημήτριος Κωστόπουλος

Δημήτριος Κωστόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας