Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

 

Αντικείµενο: Ο έλεγχος των µακροσκοπικών, µικροσκοπικών και µικροβιακών αλλοιώσεων των τροφίµων ζωικής προέλευσης (κρέατος και σχετικών σκευασµάτων, αυγών, γάλακτος και προϊόντων του, θηραµάτων, αλιευµάτων, µέλιτος κ.λ.π), καθώς και η πρόληψη εµφάνισης αλλοιώσεων στα τρόφιµα αυτά, εξαιτίας αιτίων που υπεισέρχονται κατά τη φάση εκτροφής των ζώων, παρασκευής και συντήρησης των τροφίµων. Επίσης, η µελέτη τροφογενών νοσηµάτων, µεθόδων εξυγίανσης και επιθεώρησης των τροφίµων ζωικής προέλευσης, της σχετικής νοµοθεσίας και της διαχείρισης των λυµάτων των εργοστασίων παρασκευής τροφίµων ζωικής προέλευσης.

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθυντής Εργαστηρίου

Αλέξανδρος Γκόβαρης

Αλέξανδρος Γκόβαρης

Καθηγητής

Προσωπικό

Ανδρεάννα Πεξαρά

Ανδρεάννα Πεξαρά

Επίκουρη Καθηγήτρια

Νικόλαος Σολωμάκος

Νικόλαος Σολωμάκος

Επίκουρος Καθηγητής

Μικέλα Βλάχου

Μικέλα Βλάχου

Υποψήφια Διδάκτορας