Τηλέφωνο: +30 24410 66003

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Παρασκευή 12:00 – 14:00

Γεώργιος Σ. Αμοιρίδης

Καθηγητής

Φυσιοπαθολογία Αναπαραγωγής Μηρυκαστικών

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


1. Μελέτη της επίδρασης της θερμικής καταπόνησης στη γονιμότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
2. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Φαρμακευτική ρύθμιση του οιστρικού κύκλου, πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας, συλλογή, μεταφορά και κρυοδιατήρηση εμβρύων
3. Αναπτυξιακή εμβρυολογία. Εξωσωματική γονιμοποίηση και παραγωγή εμβρύων.
4. Ενδοκρινολογία της αναπαραγωγής. Ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων ρύθμισης του κύκλου των μηρυκαστικών.
5. Δράση νέων μεταβολικών ορμονών στην γονιμότητα των μηρυκαστικών

Βιογραφικό


Ο Γεώργιος Σ. Αμοιρίδης αποφοίτησε (1986) από την Κτηνιατρική Σχολή το ΑΠΘ, απέκτησε το διδακτορικό του από την Κτηνιατρική Σχολή της Γλασκόβης (1996) και είναι κάτοχος ειδίκευσης από τα Ευρωπαϊκά κολλέγια ECAR και ECBHM. Το 1998 εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο είναι σήμερα Καθηγητής και διευθυντής της κλινικής Μαιευτικής και Αναπαραγωγής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 επιστημονικές εργασίες στον τομέα της αναπαραγωγής μηρυκαστικών, έχει επιβλέψει 8 διδακτορικές διατριβές και είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε 15 ερευνητικά έργα.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Μαιευτική και αναπαραγωγή Ι
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙ
  • Φυσιολογία και παθολογία αναπαραγωγής αρσενικών θηλαστικών ζώων και τεχνητή σπερματέγχυση
  • Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙV
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών Ι
  • Εξειδικευμένα μαθήματα στη μαιευτική και αναπαραγωγή των βοοειδών
  • Πρακτική άσκηση στη μαιευτική και αναπαραγωγή των κατοικίδιων θηλαστικών ΙI

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


1. Nanas I, Chouzouris TM, Dadouli K, Dovolou E, Stamperna K, Barbagianni M, Valasi I, Tsiaras A, GS Amiridis (2020) A study on stress response and fertility parameters in phenotypically thermotolerant and thermosensitive dairy cows during summer heat stress. Reprod Domest Anim (in press)
2. Stamperna K, Giannoulis T, Nanas I, Kalemkeridou M, Dadouli K, Moutou K, Amiridis GS, Dovolou E. (2020) Short term temperature elevation during IVM affects embryo yield and alters gene expression pattern in oocytes, cumulus cells and blastocysts in cattle. Theriogenology 156,36-45
3. Ioannidi KS, Vasileiou NGC, Barbagianni MS, Orfanou DC, Chouzouris TM, Dovolou E, Chatzopoulos DC, Karavanis E, Papadopoulos N, Fthenakis GC, Amiridis GS, Mavrogianni VS (2020) Clinical, ultrasonographic, bacteriological, cytological and histological findings during uterine involution in ewes with pregnancy toxaemia and subsequent reproductive efficiency. Animal Reproduction Science, 218, 106460.
4. KS Ioannidi, NGC Vasileiou, MS Barbagianni, DC Orfanou, G Mantziaras, TM Chouzouris, E Dovolou, DC Chatzopoulos, Ε Karavanis, N Papadopoulos, AI Katsafadou, IA Fragkou, NG Kordalis, GS Amiridis, GC. Fthenakis, VS. Mavrogianni(2020) Clinical, ultrasonographic, bacteriological, cytological and histopathological findings of uterine involution in ewes with uterine infection. Pathogens 9,54
5. Chouzouris TM, Dovolou E, Rekkas CA, Georgoulias P, Athanasiou LV, and GS Amiridis (2019)A study on ghrelin and LH secretion after short fasting and on ghrelin levels at perioestrual period in dairy cattle. Rep Dom Anim 54, 91-99