Τηλέφωνο: +30 24410 66086

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Δευτέρα 12:00 – 14:00

Αλέξανδρος Γκόβαρης

Καθηγητής

Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Η αντιμικροβιακή δράση των αιθερίων ελαίων βοτάνων κατά τροφιμογενών παθογόνων όπως  Escherichia coli O 157:H7, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.
 • Η αντιοξειδωτική δράση των αιθερίων ελαίων βοτάνων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 • Η παρουσία και η συμπεριφορά τροφιμογενών παθογόνων στα τρόφιμα
 • Μυκοτοξίνες
 • Επίδραση της συσκευασίας σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, των αιθέριων έλαιων και των βακτηριοσινών κατά τροφιμογενών παθογόνων.
 • Τοξίνες τροφιμογενών παθογόνων
 • Οξείδωση συστατικών τροφίμων
 • Η επίδραση της διατροφής των ζώων στην ασφάλεια των τροφίμων.
 

Βιογραφικό


Ο κ. Αλέξανδρος Γκόβαρης είναι Καθηγητής Υγιεινής τροφίμων ζωικής προέλευσης και Διευθυντής του αντίστοιχου Εργαστηρίου του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης των Τροφίμων του Πανεπιστημίου Strathclyde, Γλασκώβης, Μεγ. Βρετανίας. Υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 1986 (τότε ΤΕΙ Θεσσαλίας) και στο Τμήμα Κτηνιατρικής από το 1997. Διδάσκει και είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής από το 2007 και έχει διδάξει στα μεταπτυχιακά προγράμματα, «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας», Τμήμα Ιατρικής, «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος», Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν μέλος της τριμελούς επιτροπής σε πάνω από 40 μεταπτυχιακές εργασίας, ενώ έχει επιβλέψει πάνω από 15 μεταπτυχιακές εργασίας. Εχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές και είναι μέλος τριμελών επιτροπών 8 διδακτορικών διατριβών. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος (2011-12) και πρόεδρος (2014-16) του Τμήματος Κτηνιατρικής, Εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος (2008 – 2011). Μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας γάλακτος (IDF), Μέλος Diplomate του European College of Veterinary Public Health (Food Science), Αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίμων EFSA (Cooperation Article 32). Υπήρξε κριτής για επιστημονικές εργασίες σε 42 διεθνή περιοδικά με συντελεστή απήχησης. Είναι αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων στο Υπουργείο Ερευνας της Ρουμανίας. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε 8 ερευνητικά προγράμματα και συμμετείχε ως ερευνητής σε 7 ερευνητικά προγράμματα. Είχε ερευνητική συνεργασία με διάφορα Εργαστήρια, Πανεπιστήμιων του εξωτερικού και της Ελλάδος.
Έχει δημοσιεύσει 85 άρθρα σε περιοδικά με κριτές, έχει 2370 αναφορές (scopus), και 3 κεφάλαια σε ξένα βιβλία.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


 • Υγιεινή και Τεχνολογία του γάλακτος και των Γαλακτοκομικών προϊόντων και σχετική νομοθεσία
 • Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και σχετική νομοθεσία
 • Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και σχετική νομοθεσία Ι
 • Υγιεινή τροφίμων και σχετική νομοθεσία II, πιστοποίηση και σύνταξη εκθέσεων
 • Πρακτική Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Ι
 • Πρακτική Άσκηση στην Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


 • Pexara A., Solomakos N., Govaris A. (2018). Q fever and prevalence of Coxiella burnetii in milk. Trends in Food Science & Technology, 71, 65–72.
 • Pexara, A., Govaris, A. (2020). Foodborne viruses and Innovative Non-Thermal Food-Processing Technologies. Foods, 9, 1520.
 • Pexara, A., Solomakos, N., Govaris, A. (2020). Occurrence, antibiotic resistance and enteroxigenicity of Staphylococcus spp. in tonsils of slaughtered pigs in Greece Letters in Applied Microbiology, 71, 394—399.
 • Pexara, A., Solomakos, N., Govaris, A. A review on the seroprevalence of Coxiella burnetii in farm ruminants in various countries. Veterinaria italiana 54(4), 1113-1121.
 • Pexara A., Sergelidis D., Solomakos N., Angelidis A.S., Govaris A. (2016). Occurrence and antibiotic resistance of enterotoxigenic Staphylococcus aureus in raw ovine and caprine milk in Greece. Dairy Science & Technology, 96, 345–357.