Τηλέφωνο: +30 24410 66020

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 13:00 – 14:00 Τετάρτη 13:00 – 14:00

Παναγιώτης Πανταζής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιχθυολογία – Ιχθυοκαλλιέργειες

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Εκτροφή, Διαχείριση, Διατροφή και Αναπαραγωγή υδρόβιων οργανισμών. Διατροφή Υδατοκαλλιέργειας. Υδατοκαλλιεργητική Μηχανική. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην Υδατοκαλλιέργεια. Βιολογία και ηθολογία επαπειλούμενων υδρόβιων οργανισμών. Καθετοποιημένη Πολυτροφική Υδατοκαλλιέργεια (IMΤΑ). Αειφορική διαχείριση Παράκτιας Ζώνης. Πρώτες ύλες και κατάρτιση ορθολογικών σιτηρεσίων – γραμμικός προγραμματισμός. Μικροβιακές πρωτεΐνες και πρωτεΐνες εντόμων στην κατάρτιση σιτηρεσίων. Τεχνολογίες παρασκευής ζωοτροφών / ιχθυοτροφών. Πελλετοποίηση – Διόγκωση, Εξώθηση. Η χρησιμοποίηση γεωργικών υποπροϊόντων στην διατροφή των χερσαίων και υδρόβιων ζώων, οι τεχνολογίες επεξεργασίας και συντήρησης τους και η επίδραση τους στην ποιότητα των τελικών κτηνοτροφικών προϊόντων.
Η επίδραση των προβιοτικών στην ευζωία και παραγωγικότητα των ζώων.

 

Βιογραφικό


Ο Δρ. Πανταζής είναι Γεωπόνος Ζωϊκής Παραγωγής (B.Sc./ M.Sc.) με εξειδίκευση & επαγγελματική εμπειρία στους οργανισμούς του υδάτινου περιβάλλοντος και την Υδατοκαλλιέργεια (Ph.D).

Από το 1979 έως το 1993 συμμετείχε σε πληθώρα υποβρυχίων ερευνών ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων (Ε.ΙΝ.Υ.ΔΡΑ) και του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε).  Στο διάστημα 1988-1990, εκπλήρωσε τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στο Ιππικό – Τεθωρακισμένα, στην 395 Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων (ΕΑΡΜΕΑ). Από το 1990 έως το 1993 εργάστηκε ως ιχθυολόγος σε εκκολαπτήρια  ευρύαλων ψαριών στα Δωδεκάνησα και την Φωκίδα (Ναύπακτο). Ως Υπότροφος του I.K.Y εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις και του απενεμήθη Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο Aquaculture Nutrition (University of Stirling, Scotland).

Από τον Ιούνιο 1997 έως και τον Απρίλιο 2000, διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης (Higher Scientific Officer) της Scottish Association for Marine Science (SAMS / U.K.) και διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στην εκτροφή και διατροφή αχινών-Echinodermata. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα της Ε.Ε.  FAIR-CT97-8459 & FAIR-CT-98-9210. Στο διάστημα Μάιος 2000 – Δεκέμβριος 2000 διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Environmental Research Institute (ERI), University of the Highlands and Islands (UHI), Scotland, U.K. στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης “Biomicroalgae”, QLRT-2000-00419 (FP5).

Από τον Μάιο 2001 έως τον Δεκέμβριο 2005 διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης (συμβασιούχος διδάσκων) στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τον Οκτώβριο 2005 έως και τον Σεπτέμβριο 2008, διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης (συμβασιούχος διδάσκων) στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι) Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τεχνολογίας, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών.

Λέκτορας επί θητεία του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. αρ.649/ τ.Γ΄/17-8-2007). Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 213/ τ.Γ΄/13-03-2015, τεύχος Γ΄). Μονιμοποιήθηκε σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με την Πρυτανική Πράξη 25260/18/ΓΠ/22-11-2018 (Φ.Ε.Κ. 1506/τ.Γ΄/19-12-2018). Ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας & Διατροφής των Ζώων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. στις 22/12/2018 (Φ.Ε.Κ τ.ΥΟΔΔ648/07.11.2018).

Το επιστημονικό/ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer-reviewed scientific journals) & αριθμεί 170 αναφορές (citations) (240 με βάση το Google Scholar, h-index 9, i10-index 8.

https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=vLahZl0AAAAJ

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


  • Διατροφή των Ζώων και Στοιχεία Βιολογίας Φυτών
  • Ιχθυολογία, Υδρόβια Πανίδα & Υδατοκαλλιέργειες
  • Ζωοτεχνία,ηθολογία, ευζωία και σχετική νομοθεσία ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


1. Pantazis, P., Kelly M. S., Connoly J.G. and Black K.D., 2000. The effect of artificial diets on growth, lipid utilisation and gonad biochemistry of the Adult Sea Urchin Psammechinus miliaris (Gmelin). Journal of Shellfish Research 19 (2), 995-1001
http://www.shellfish.org/pubs/jsrtoc/jsr192.htm
2. Campbell, D.A., Pantazis P. and Kelly M. S. 2001. Impact and residence time of oxytetracycline on the sea urchin Psammechinus miliaris, a potential aquaculture species. Aquaculture, 202/1-2, 73-87.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848601006007
3. Pantazis, P. 2006. Carotenoid profiles of two Echinoids from Central Greece, Psammechinus microturbeculatus and Echinus esculentus. Journal of the World Aquaculture Society, Volume 37, no 3, 339-344. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-7345.2006.00009.x/abstract
4. Pantazis, P., Benekos, G., & G. Papadomichelakis. 2014. Early weaning diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) and their potential use in Hellenic marine fish hatcheries. Aquaculture International, 22(5), pp. 1621-1636. DOI: http://link.springer.com/article/10.1007/s10499-014-9769-3
5. Pantazis, P., Papadomichelakis, G. & Karamaligas, J.Ch. 2016. Growth, Survival and Fatty Acid Content of Astacus astacus (Linnaeus 1758) In A Water Recirculation System Fed A Semi- Purified Diet. International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries (IJISABF), Volume 2, Issue 3, 2016, pp. 30-36, DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2454-7670.0203005