Τηλέφωνο: +30 24410 66063

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη, Τετάρτη 09:00 – 11:00 Πέμπτη 09:00 – 11:00

Αικατερίνη Ι. Σιδέρη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Χειρουργική και Αναισθησιολογία των Ζώων

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Επίδραση βιοϋλικών στην αντιμετώπιση οστικών ελλειμμάτων, Επίδραση αντισυμφυτικών φραγμών στην αποτροπή συμφύσεων στο μυοσκελετικό σύστημα, Eφαρμογή βλαστοκυττάρων στην ανάπλαση αρθρικού χόνδρου, Παράγοντες πρόκλησης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια γενικής αναισθησίας

 

Βιογραφικό


Η Αικατερίνη Ι. Σιδέρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2000). Στο ίδιο ίδρυμα, ολοκλήρωσε πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Χειρουργική Κλινική και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2007). Από το 2004 έως το 2011 διετέλεσε μέλος του ΕΤΕΠ ΠΕ, εργαζόμενη στη Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ πραγματοποίησε μετεκπαίδευση διάρκειας 5 μηνών στο αντικείμενο της ορθοπεδικής χειρουργικής στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Από το 2008 ανέλαβε τη θεωρητική διδασκαλία και την κλινική εκπαίδευση του μαθήματος της ορθοπεδικής χειρουργικής και της ακτινολογίας του μυοσκελετικού συστήματος.
Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική και Αναισθησιολογία των ζώων», ενώ από το 2016 κατέχει πλέον τη θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
Έχει υπάρξει μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε έξι διδακτορικές διατριβές, είναι επιβλέπουσα σε μία, ενώ υπήρξε μέλος εξεταστικής επιτροπής σε τρεις. Επιπλέον, συμμετείχε στην εξεταστική επιτροπή πέντε διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών που εκπονήθηκαν στο Α.Π.Θ.
Έχει συμμετάσχει σε 43 από τα οποία το 10 ήταν διεθνή (από τα οποία στα 28 με εισήγηση ή ανακοίνωση). Το δημοσιευμένο επιστημονικό της έργο, περιλαμβάνει 15 άρθρα σε περιοδικά με κριτές (σωρευτικός συντελεστής απήχησης: 30,171) και έχει λάβει 162 αναφορές.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα

  • Ορθοπεδική Χειρουργική
  • Απεικονιστική διαγνωστική
  • Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική I
  • Πρακτική άσκηση στην αναισθησιολογία, τη χειρουργική και την απεικονιστική διαγνωστική IΙ
  • Φυσιοθεραπεία των ζώων συντροφιάς
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


  • Gastro-oesophageal reflux during anaesthesia in the kitten: comparison between use of a laryngeal mask airway or an endotracheal tube. AI Sideri, AD Galatos, G Kazakos, PG Gouletsou. Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 36: 547-554, 2009
  • Conservative management for complete loss of a metatarsal pad in a dog. Prassinos NN, Sideri KI, Papazoglou L. Vet Comp Orthop Traumatol, 22(4):325-327, 2009
  • Impact of fine needle aspiration (FNA) and of the number of punctures on the feline testis: clinical, gross anatomy and histological assessment. PG Gouletsou, AD Galatos, AI Sideri, P. Kostoulas. Theriogenology, 78: 172-181, 2012.
  • The past, present and future in scaffold-based tendon treatments. Lomas AJ, Ryan CN, Sorushanova A, Shologu N, Sideri AI, Tsioli V, Fthenakis GC, Tzora A, Skoufos I, Quinlan LR, O’Laighin G, Mullen AM, Kelly JL, Kearns S, Biggs M, Pandit A, Zeugolis D. Adv Drug Deliv Rev. 84: 257–277, 2015.
  • Ultrasonographic examination of the musculoskeletal system in sheep Sideri A.I., Tsioli, V.Small Ruminant ResearchVolume 152, July 2017, Pages 158-161