Τηλέφωνο: +30 24410 66024

 Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές: Τρίτη 12:00 – 14:00

Νικόλαος Σολωμάκος

Επίκουρος Καθηγητής

Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Μελέτη της παρουσίας τροφιμογενών παθογόνων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και Δημόσια Υγεία, Φυσικές αντιμικροβιακές ουσίες, Μελέτη της επίδρασης της συσκευασίας σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στα τροφιμογενή παθογόνα, Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) και Δημόσια Υγεία

 

Βιογραφικό


Ο Νικόλαος Σολωμάκος αποφοίτησε το 2001 από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκπόνησε με υποτροφία τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. τη οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς το 2007. Από το 2009 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ. ως Λέκτορας και σήμερα ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.
Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος της ερευνητικής ομάδας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 110 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι επιβλέπων 1 διδακτορικής διατριβής υπό εξέλιξη και έχει επιβλέψει περισσότερες από 14 μεταπτυχιακές διατριβές, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 35 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές μεταπτυχιακών διατριβών.
Από το 2008 διδάσκει στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μαθήματα


 • Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και σχετική νομοθεσία
 • Κτηνιατρική δεοντολογία και νομοθεσία
 • Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος & γαλακτοκομικών προϊόντων και σχετική νομοθεσία
 • Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και σχετική νομοθεσία Ι
 • Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και σχετική νομοθεσία ΙΙ, πιστοποίηση και σύνταξη εκθέσεων
 • Πρακτική άσκηση στην υγιεινή τροφίμων Ι
 • Πρακτική άσκηση στην υγιεινή τροφίμων ΙΙ
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις


 • Nikolaos Solomakos, Maria Govari, Evropi Botsoglou and Andreana Pexara (2019) Effect of modified atmosphere packaging on physicochemical and microbiological characteristics of Graviera Agraphon cheese during refrigerated storage. Journal of Dairy Research, 86(4): 483-489.
 • Pexara A, Solomakos N., Govaris A. (2018) Q fever and prevalence of Coxiella burnetii in milk. Trends in Food Science and Technology, 71: 65-72.
 • Nikolaos Solomakos, Alexandros Govaris, Apostolos S. Angelidis, Spyros Pournaras, Angeliki Rothi Burriel, Spyridon K. Kritas, Demetrios K. Papageorgiou (2009) Occurrence, virulence genes and antibiotic resistance of Escherichia coli O157 isolated from raw bovine, caprine and ovine milk in Greece. Food Microbiology, 26: 865-871.
 • Solomakos, A. Govaris, P. Koidis, N. Botsoglou (2008) Τhe antimicrobial effect of thyme essential oil, nisin, and their combination against Listeria monocytogenes in minced beef during refrigerated storage. Food Microbiology, 25:120 – 127.
 • Govaris, Solomakos, A. Pexara, P.S. Chatzopoulou (2010) The antimicrobial effect of oregano essential oil, nisin and their combination against Salmonella Enteritidis in minced sheep meat during refrigerated storage. International Journal of Food Microbiology, 137: 175-180.