Οδηγός Σπουδών 2020-2021

Κατεβάστε  τον οδηγό σπουδών του τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κάνοντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η ανάγκη εξειδίκευσης κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος και η ραγδαία αύξηση της διαθέσιμης γνώσης στο πεδίο της κτηνιατρικής επιστήμης έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Γεωπόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών». Η ειδική σελίδα του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμη εδώ. Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμη εδώ. Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου 2020

Όλα τα σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.

Διδακτορικό δίπλωμα

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την σε βάθος κατανόηση του επιστημονικού αντικειμένου και την εκπόνηση πρωτότυπης ή καινοτόμου έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του.
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όσα θέματα δεν αναφέρονται σε αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4485/2017.
Ο Κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση θεμάτων σχετικώς με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Παν. Θεσσαλίας, με βάση τη σχετική νομοθεσία. Αναθεώρηση του Κανονισμού μπορεί να λάβει χώρα ανά τριετία ή εκτάκτως εφόσον ζητηθεί από ένα μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Ο Κανονισμός συμπληρώνεται ή τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου με βάση πρόταση σχετικής προς τούτο ορισθείσας επιτροπής. Επί θεμάτων που δεν αναφέρονται στον υπάρχοντα κανονισμό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής είναι διαθέσιμος εδώ.

Το γράφημα της διαδικασίας έναρξης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι διαθέσιμο εδώ.

Αλφαβητικός κατάλογος των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος και του αντικειμένου της έρευνάς τους είναι διαθέσιμος εδώ.

Αλφαβητικός κατάλογος των αναγορευθέντων Διδακτόρων του Τμήματος και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής τους είναι διαθέσιμος εδώ.

Όλα τα σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.

Κλινική / Εργαστηριακή Μετεκπαίδευση

Στο Τµήµα Κτηνιατρικής εφαρμόζεται Πρόγραµµα Κλινικής ή Εργαστηριακής Μετεκπαίδευσης σε όλο το φάσµα των γνωστικών αντικειµένων των καθηγητών του Τµήµατος. Συνηθέστερα, η διάρκεια της µετεκπαίδευσης είναι δωδεκάµηνη, αν και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µπορεί να κυµαίνεται από έναν έως 24 µήνες. Στο Τµήµα µετεκπαιδεύονται τρείς επιστήµονες, οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορα γνωστικά πεδία. Για τη  φοίτηση στο Πρόγραµµα Κλινικής ή Εργαστηριακής Μετεκπαίδευσης του Τµήµατος Κτηνιατρικής δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Σκοποί ενός προγράµµατος µετεκπαίδευσης είναι η παροχή µεταπτυχιακής κλινικής ή εργαστηριακής εµπειρίας, η παροχή εξειδικευµένης γνώσης, η ενηµέρωση για τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα και η εκπαίδευση στην αναζήτηση, στην αξιολόγηση και στην εφαρµογή των σύγχρονων επιστηµονικών δεδοµένων. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κυρίως κλινική ή εργαστηριακή άσκηση ή συνδυασµό αυτών των δύο, καθώς και παρακολούθηση διαλέξεων, συµµετοχή σε φροντιστηριακές ασκήσεις, συγγραφή επιστηµονικών άρθρων κ.λπ.

Κανονισμός ΚΕΜ

Όλα τα σχετικά με το πρόγραμμα ΚΕΜ έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.

Κατατακτήριες εξετάσεις

Δείτε την ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Δεκεμβρίου

Όλα τα σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις έντυπα είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Γραμματείας.