Χειρουργική Κλινική – Ομάδες προφορικών εξετάσεων

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡ ΑΣΚ. ΙΙ)

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι)

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ IV