Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήματος Γεωπόνων Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
με τίτλο
«Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»

 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» ιδρύθηκε για πρώτη φορά κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1479/27-10-2005/τ.Β΄ και έγινε αναμόρφωση στο ΦΕΚ 2733/13-10-2014/τ.Β΄ και πρόσφατα με το ΦΕΚ 5009/31-12-2019 τ.Β’. Το εργαστήριο αναπτύσσει τρεις κύριες κατευθύνσεις εργασίας και έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή.

Όργανα Π.Μ.Σ. Τμήματος Κτηνιατρικής

Με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής ορίζονται τα ακόλουθα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Α) Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Αθανασοπούλου Φωτεινή – Καθηγήτρια «Ιχθυολογία – Ιχθυοπαθολογία- Ευζωία Υδάτινων Οργανισμών» Τμήματος Κτηνιατρικής

Β) Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
1) Αθανασοπούλου Φωτεινή ( Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
2) Κουτουλής Κ, (Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
3) Παππάς Ιωάννης, (Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
4) Πανταζής Παναγιώτης (Τμ. Κτηνιατρικής Π.Θ.)
5) Σκούφος Ιωάννης, Καθηγητής (Παν. Ιωαννινων)
6) Ναθαναηλίδης Κοσμάς, (Παν. Ιωαννινων)
7) Τζώρα Αθηνα ( Παν. Ιωαννινων )
& Δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές

Συντονιστικη Επιτροπή
1. Αθανασοπούλου Φωτεινή
2. Παππάς Ιωάννης
3. Κουτουλής Κων/νος
4. Ναθαναηλίδης Κοσμάς
5. Σκούφος Ιωάννης

Η Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμη εδώ. Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου 2020

Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. από την Α.ΔΙ.Π.

Η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. από την Α.ΔΙ.Π. έλαβε χώρα το Μάιο του 2011 και ήταν θετική. Ιδιαίτερα θετικά σχόλια αποδόθηκαν στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος, σε ό,τι αφορά τον τομέα ενδιαφέροντος, τον αριθμό αποφοίτων και την προσφορά στην έρευνα μέσω των πρωτότυπων διπλωματικών εργασιών των αποφοίτων του προγράμματος.

Η Αξιολόγηση του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμη εδώ