Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Εργαστηρίου είναι αναρτημένη εδώ.

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας εστιάζει την έρευνά του σε όλες τις πτυχές των ζωονοσογόνων μολυσματικών ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος και έρευνας:

• Η μελέτη μικροοργανισμών που προκαλούν ζωικές ασθένειες και μπορούν να μεταδοθούν από ζώα σε ανθρώπους (ζωοανθρωπονόσοι)
• Η διάγνωση μολυσματικών ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων
• Η ταυτοποίηση και ο μοριακός χαρακτηρισμός των παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν λοιμώξεις στα ζώα και μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο
• Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μοριακών διαγνωστικών τεχνικών
• Η ταυτοποίηση νέων και αναδυόμενων παθογόνων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο
• Η ανίχνευση αναδυόμενων ασθενειών που μεταδίδονται από την άγρια ​​πανίδα
• Η μοριακή γενετική του τελικού ξενιστή των μικροοργανισμών προκειμένου να βρεθούν πολυμορφισμοί που προσδίδουν αντίσταση στα ζώα
• Η ανάπτυξη λογισμικού μοριακής επιδημιολογικής παρακολούθησης μολυσματικών ζωικών ασθενειών
• Η γεωστατική ανάλυση των δεδομένων GIS που σχετίζονται με τις εστίες ασθενειών, την αναγνώριση των εμπλεκόμενων περιβαλλοντικών παραγόντων και των περιοχών διασποράς υψηλού κινδύνου

Ερευνητική Ομάδα Οικολογίας της Άγριας Φύσης, Ζωονόσων και GIS

Η Ερευνητική Ομάδα Οικολογίας της Άγριας Φύσης, Ζωονόσων και GIS αποτελείται από επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, κυρίως μέλη του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας. Ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας είναι ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλίνης, μέλος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ζωολογίας, στον τομέα της υγείας του  πληθυσμού άγριας πανίδας. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας είναι η μελέτη των ασθενειών των ειδών άγριας πανίδας και η καθιέρωση και εφαρμογή ευρείας κλίμακας μελετών επιτήρησης αναδυόμενων και επανεμφανιζόμενων ασθενειών. Επιπλέον, η ομάδα μελετά τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ άγριων και οικόσιτων ζωικών ειδών κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης διαφόρων μολυσματικών παραγόντων, καθώς και τις ζωονοσογόνες πτυχές των ασθενειών της άγριας πανίδας. Η μελέτη των νόσων που μεταδίδονται με διαβιβαστές αποτελεί άλλη μια προτεραιότητα της ομάδας εργασίας.
Από μοριακή οπτική, η ομάδα διεξάγει μοριακή τυποποίηση των μολυσματικών παθογόνων της άγριας πανίδας, διερευνά την ύπαρξη πολυμορφισμών ή μεταλλάξεων που προσδίδουν αντίσταση σε συγκεκριμένες ασθένειες των ζώων. Επιπλέον, η ομάδα πραγματοποιεί γονιδιωματικές και μεταγονιδιωματικές μελέτες, προκειμένου να αποσαφηνίσει την πυκνότητα του πληθυσμού σε απειλούμενα είδη ζώων και να συλλέξει δεδομένα για τα ενδιαιτήματά τους.
Επιπλέον, η ομάδα εργασίας συνδυάζει στατιστικές εξειδικευμένων εφαρμογών και χωρικές αναλύσεις, τη μοντελοποίηση / διαμοιρασμό μοντέλων για την πρόληψη ασθενειών και ζωονόσων με τη βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης (GIS), την επιτήρηση γεωχωρικών δεδομένων και την οικοδόμηση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, τη διαχείριση και ανάλυση των γεωχωρικών δεδομένων.
Τέλος, η ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ασχολείται ενεργά με τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία οικολογικών δεδομένων που σχετίζονται με είδη άγριας πανίδας. Από το 2008, η ομάδα συμμετέχει σε προγράμματα προστασίας άγριων ζώων και οικοτόπων.

Ερευνητικές Δράσεις του Εργαστηρίου:

1. “Scrapie and Visna-Maedi of the sheep: study of the fatality, frequency of the diseases and PrP gene polymorphisms in flocks with mixed diseases” (funded by the University of Thessaly)
2. “The role of wildlife in the epidemiology of mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in domestic ruminants in Europe” (funded by EU)
3. “Identification of Noda virus in cultured sea bass (Dicentrarchus labrax L.) with PCR method and molecular characterization of the virus” (funded by the University of Thessaly)
4. “Thematic network BVDV control” – Network coordinator, Paul Steinar Valle, Head of Department of Production Animal Clinical Sciences, Norwegian School of Veterinary Science (funded by EU)
5. “Molecular characterization and pathogenicity study of Greek PCV2 isolates” (funded by the Ministry of Education)
6. “BVDV eradication program in Greek dairy herds” (funded by ANIMPEX SA)
7. “Prevalence of sheep infectious diseases in Thessaly region” (funded by the Ministry of Agriculture)
8. “Novel Technologies for Surveillance of Emerging and Re-emerging Infections of Wildlife” (funded by EU 2009-2013)
9. “Interdisciplinary Investigation and Identification of Rotaviruses, Bartonella henselae and Leishmania spp from Children and Animal Hosts using Novel Technologies: Public Health Importance” (funded by EU 2007-2013)
10. “ESNIP 3 – European surveillance network for influenza in pigs (ESNIP) 3” (funded by EC, FP7)
11. “Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece – MALWEST” (funded by NSRF 2007-2013)
12. “Novel technologies for surveillance and characterization of Extended-spectrum β-lactamase and Carbapenemase producing Enterobacteriaceae, in humans and animals – CarbaTech” (funded by NSRF 2014-2020)
13. “Monitoring and Evaluation of the Conservation Status of Bird Species in Greece” (funded by Fotios Fasoylas & Nikos Mantzios – Yloriki Co)
14. “Monitoring the levels of infectious agents’ circulation and investigating the effect of environmental-hydrological parameters on vectors breeding sites” (funded by the Prefecture of Peloponnese – Peloponissos A.E.)
15. “Development of monitoring mechanism and monitoring the levels of West Nile virus circulation in the region of Peloponnese” (funded by the Prefecture of Peloponnese – Peloponissos A.E.)
16. “LIFE ARCPROM: Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe” (funded by EU)
17. “Increasing dairy cows fertility through identification and exploitation of genetically thermotolerant individuals – THESUMMERCOW” (funded by NSRF 2014-2020)

 

Για τη πρόσβαση στο Βιογραφικό Σημείωμα ή Προσωπική Ιστοσελίδα του κάθε μέλους του Εργαστηρίου, πατήστε στην αντίστοιχη σύνδεση.

Διευθυντής Εργαστηρίου

Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Καθηγητής

Προσωπικό

Μενέλαος Λευκαδίτης

Μενέλαος Λευκαδίτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιώργος Βαλιάκος

Γιώργος Βαλιάκος

Επίκουρος Καθηγητής

Μαρίνα Σοφία

Μαρίνα Σοφία

Μέλος ΕΔΙΠ

Αλέξης Γιαννακόπουλος

Αλέξης Γιαννακόπουλος

Μέλος ΕΔΙΠ

Αντωνία Τουλούδη

Αντωνία Τουλούδη

Μεταδιδάκτορας

Αγγελική Λυμπεροπούλου

Αγγελική Λυμπεροπούλου

Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα

Ιωάννης Τζαβάρας

Ιωάννης Τζαβάρας

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Σεραφείμ Χαϊντούτης

Σεραφείμ Χαϊντούτης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Ζωή Αθανασακοπούλου

Ζωή Αθανασακοπούλου

Υποψήφια Διδάκτορας

Τζούλια Μαρία Τσαλαζίδου Φούντα

Τζούλια Μαρία Τσαλαζίδου Φούντα

Υποψήφια Διδάκτορας

Κυριάκος Σπανούδης

Κυριάκος Σπανούδης

Υποψήφιος Διδάκτορας