Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών του 5ου έτους του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Υγιεινή Τροφίμων, πραγματοποιήθηκε σχετική επίσκεψη στους χώρους του πτηνοσφαγείου της εταιρείας Λάμδα ΕΠΕ στην περιοχή των Ιωαννίνων.
Επίσης, σε συνεργασία με την εταιρεία Νιτσιάκος ΑΒΕΕ και το Κτηνιατρικό της τμήμα (Προϊστάμενος Κ. Ευαγγέλου, Δ. Λιανού και Α. Συντελές) πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τους φοιτητές στο ξενοδοχείο Du Lac.
Οι φοιτητές συνοδεύονταν από το προσωπικό του Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Αν. Καθηγητή Ν. Σολωμάκο και Αν. Καθηγήτρια Α. Πεξαρά. Στην όλη οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης συνέβαλε σημαντικά και το Τμήμα Κτηνιατρικής Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με την Προϊσταμένη κ. Οικονόμου και τον κ. Γεωργάκη.