Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Κτηνιατρικής (ΠΣΦΚ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα στις 7-8 Μαΐου 2022.  Οι φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχαν για άλλη μια χρονιά την ευκαιρία να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις ενός άρτια οργανωμένου συνεδρίου και να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες όσον αφορά την προετοιμασία, εκτέλεση και παρουσίαση ερευνητικών εργασιών σε προπτυχιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο 10ο ΠΣΦΚ, 54 φοιτητές συμμετείχαν με εργασία, 60 έλαβαν μέρος σε workshop από καθηγητές του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κ.κ. Αμοιρίδης Γ., Σολωμάκος Ν., Σιδέρη Α. και Βαλιάκος Γ.) και 263 συνολικά φοιτητές παρευρέθηκαν για την παρακολούθηση του συνεδρίου.

Πρόγραμμα Συνεδρίου