Στα πλαίσια του προγράμματος “Βελτίωση της γονιμότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μέσω εντοπισμού και αξιοποίησης ατόμων με γενετικά καθοριζόμενη θερμοαντοχή –The summer cow” με κωδικό της ΕΕ 5719 που εντάσσεται στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, διοργανώθηκε
στις 5/12/2018 ενημερωτική Ημερίδα στο Δημαρχείο της Ελασσόνας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 αγελαδοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, Κτηνίατροι, Γεωπόνοι και Ζωοτέχνες και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους στόχους του προγράμματος, τις επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών στη παραγωγικότητα και υγεία των ζώων αλλά και για τα πλέον σύγχρονα διαχειριστικά μέτρα αποφυγής των δυσμενών επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο κτηνοτροφικών μονάδων.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι:
Α. Τσιάρας, Δρ. – Κτηνίατρος του Συνεταιρισμού ΘΕΣΓΑΛΑ, με θέμα ‘Επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των αγελάδων’
Γ.Σ. Αμοιρίδης, Καθηγητής Μαιευτικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΠΘ, Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, με θέμα ‘Οφέλη από την ψύξη των αγελάδων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού‘
Γ. Βαλιάκος, Επικ. Καθηγητής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΠΘ με θέμα ‘Νοσήματα των αγελάδων που ευνοούνται από τις ψηλές θερμοκρασίες’

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρύτανης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Ζήσης Μαμούρης, ο Αντιδήμαρχος Ελασσόνας κ. Δημήτρης Λέκκας και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΘΕΣΓΑΛΑ κ. Γιώργος Σδάνης.