Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το Τμήμας, την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017. Οι εισηγητές Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια, ΠΤΕΑ, Π.Θ και Ιωάννης Ρουσσάκης, Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτική Πολιτικής, ενημέρωσαν τους Διδάσκοντες του Τμήματος σχετικά με τις βέλτιστες και σύγχρονες προσεγγίσεις στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της, μέσα από την εφαρμογή των ορθών αρχών, βημάτων και διαδικασιών κατά το σχεδιασμό τόσο της ίδιας της διδασκαλίας όσο και της αξιολόγησης της μάθησης.
 
Η «βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας», ο «επαναπροσδιορισμός των μαθησιακών στόχων» αλλά και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης των αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών (θέματα που αποτελούν στόχους του προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη του Τμήματός μας), αποτελούν σημαντικά ζητήματα στην προσπάθεια ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση.

Πατήστε σε κάποια από τις ακόλουθες φωτογραφίες για να περιηγηθείτε στο φωτογραφικό άλμπουμ της εκδήλωσης.