Σεμινάριο από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών»

Σεμινάριο από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κτηνιατρικής «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών»

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σεμινάριο από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών». Επιστημονικά υπεύθυνη του σεμιναρίου ήταν η Καθηγήτρια...