Εξετάσεις μαθημάτων Γενικής Παθολογίας και των Παθολογιών Ζώων Συντροφιάς

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής – Εξετάσεις

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής – Εξετάσεις Εξετάσεις Διαγνωστική Παθ. Αν. Ι παραγωγικά ζώα (ΔΠΑ-ΙΙ παλαιού Π.Σ) 01 Εξετάσεις Διαγνωστική Παθ. Αν. Ι παραγωγικά ζώα (ΔΠΑ-ΙΙ παλαιού Π.Σ) 02 Εξετάσεις Διαγνωστική Παθ. Αν. ΙΙ ζώα συντροφιάς (ΔΠΑ-Ι παλαιού Π.Σ) 01...