Συμπληρωματική προκήρυξη για Πρακτική άσκηση Erasmus+

Χειρουγρική Κλινική – Ομάδες προφορικών εξετάσεων

Χειρουγρική Κλινική – Ομάδες προφορικών εξετάσεων ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡ. ΑΣΚ. Ι) ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡ ΑΣΚ. ΙΙ) ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ IV...