Τμήμα Κτηνιατρικής: 25 χρόνια λειτουργίας 1994-2019

Τμήμα Κτηνιατρικής: 25 χρόνια λειτουργίας 1994-2019

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Κτηνιατρικής  η εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, κεντρικό σύνθημα της οποίας ήταν: 25 χρόνια λειτουργίας – 25 χρόνια δημιουργίας Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμπλήρωσε 25...
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιαν-Φεβ 2020

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου, με ημερομηνία έναρξης 20 Ιαν., με βάση σχετική απόφαση της συνέλευσης, και αλληλουχία εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως διαμορφώθηκε από τους κκ. διευθυντές των ακαδημαϊκών μονάδων του Τμήματος και όσες από...