Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ακαδ. έτους 2021-2022, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021. Προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της εγγραφής στις...
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να υποβάλουν ΑΠΑΞ αίτηση/δήλωση στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr», σύμφωνα με την υπ. αρ. 124068/ΓΔ4/01-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558/Β/01-10-2021)...
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών

Ανακοίνωση για την έναρξη δια ζώσης εκπαίδευσης στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ.

Ανακοίνωση για την έναρξη δια ζώσης εκπαίδευσης στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ. Ανακοίνωση Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο Π.Θ....