Χειρουγρική Κλινική – Ομάδες προφορικών εξετάσεων

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡ. ΑΣΚ. Ι)

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΡ ΑΣΚ. ΙΙ)

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ IV