Τελετή ορκωμοσίας Τμ. Κτηνιατρικής

Πρόγραμμα ορκωμοσίας