Το εργαστήριο Bιοχημείας βραβεύτηκε το 2012 από το Υπουργείο Παιδείας σαν κέντρο Αριστείας στην Ανώτατη εκπαίδευση.