Βραβείο Βιοϊατρικών Επιστημών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη: Ο Γεώργιος Κοντοπίδης, έλαβε το Βραβείο στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη (η λίστα των βραβευθέντων εδώ) το 2008 παρουσία, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Με τα επιστημονικά βραβεία, το Ίδρυμα Μποδοσάκη επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο νέων Ελλήνων επιστημόνων ως 40 ετών, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων για την ελληνική κοινωνία.