Η Κλινική έχει ανακηρυχθεί ως Κέντρο Αριστείας στην Κτηνιατρική των μικρών μηρυκαστικών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας