Την Τετάρτη 16/12/2020 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σεμινάριο με θέμα ”Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην πανεπιστημιακή διδασκαλία”. Εισηγητές ήταν η κ.Φένια Μπότσογλου Καθηγήτρια ΠΤΕΑ,και διευθύντρια του Ινστιτούτου Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, του ερευνητικού κέντρου Ιάσων, και ο κ. Ρουσσάκης Ιωάννης, επικ.  Καθηγητής ΠΤΕΑ και μέλος του Ινστιτούτου Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, του ερευνητικού κέντρου Ιάσων.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο σκοπό είχε να εφοδιάσει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας με τεχνικές διδασκαλίας που θα βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο.
Το σεμινάριο περιελάμβανε:
α) Σχεδιασμό της διδασκαλίας και της αξιολόγησης της μάθησης στο περιβάλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Γ. Ρουσσάκης)
β) Καλές πρακτικές στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom) (Φένια Μπότσογλου)

Το Τμήμα θα ήθελε να ευχαρίστησει τους Εισηγητές κ.Φένια Μπότσογλου και κ. Ρουσσάκη Ιωάννη για τις σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές τις οποίες έδωσαν στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας για την σύγχρονη διδακτική προσέγγιση.