Στην σελίδα των Φοιτητών μπορείτε να ενημερωθείτε για το τροποποιημένο, μετά από την απόφαση της Συγκλήτου, Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

 

elGreek